Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
372H1

Назив предмета:
Савремене инструменталне методе

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Рада М. Баошић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Александар Ђ. Лолић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Студент се упознаје са веома осетљивим и селективним интрументалним методама које имају разноврсну и широку примену у анализама различитих реалних узорака (биолошких материјала, индустријских узорака и узорака из животне средине). Студент треба да овлада теоријским знањем из савремених електрохемијских, хроматографских, оптичких и неспектроскопских метода инструменталне анализе и да се оспособи за самосталан истраживачки рад у овој области.

Исход:

Студент је оспособљен за самосталан истраживачки рад, самосталан одабир и примену свих поменутих инструменталних метода на реалним узорцима.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Ј. Wang: Analytical Electrochemistry, Wiley-VCH, 2000.
 • Jose A. C. Broekaert: Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, Wiley-VCH, 2005.

Помоћна литература:

 • David Harvey: Мodern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Higer Education, 2000.
 • A. J. Bard, L. R. Faulkner: Electrochemical methods - Fundamentals and applications, Wiley, 2006.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Спектроелектрохемија
 • Скенирајућа електрохемијска микроскопија
 • Савремене оптичке методе
 • Спектроскопски инструменти
 • X-ray методе
 • Сензори
 • Методе проточне анализе (FIA)
 • Савремене хроматографске технике
 • Купловане технике

Семинарски радови:

40 поена

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:20 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет