Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
311A1

Назив предмета:
Обрада резултата мерења

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

301A1 / 301B1 / 301H1

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12H1), научно-стручни предмет

Биохемија: 2. година, летњи семестар, изборни (E12B1), научно-стручни предмет

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E13S1), научно-стручни предмет

Настава хемије: 2. година, летњи семестар, изборни (E12P1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Јелена Ђ. Трифковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ курса је да студента упозна са основним методама статистичке обраде резултата мерења у хемији.

Исход:

По завршетку курса студент би требало да буде оспособљен да: разуме изворе несигурности код мерења, правилно групише, организује, табеларно и графички приказује резултате мерења, упоређује резултате применом основних параметријских тестова, користи линерану регресиону анализу.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

  • Иван Гутман: Обрада резултата хемијских мерења, ПМФ Крагујевац, 2000.
  • James N. Miller, Jane C. Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Education, Harlow, 2000.

Додатни материјал:

http://www.chem.bg.ac.rs/~jvelicko/

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Увод. Мерење. Грешке. Статистика. Узорак, популација. Процена грешке и приказивање резултата мерења. Груписање података. Табелирање. Графичко приказивање података. Појам вероватноће, густина вероватноће, функција расподеле и густине расподеле. Мере централне тенденције и расипања података. Гаусова расподела. Интервал поузданости. Статистички тестови. Регресија и корелација. Линеарна корелација. Коефицијент корелације. Метода најмањих квадрата. Граница детекције.

Семинарски радови:

20 поена

Колоквијуми:

10 поена

Писмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:19 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет