Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
241B1

Назив предмета:
Биоорганска хемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

202B1 + 401B1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E16B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Душан М. Сладић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Срђан Ј. Туфегџић, дипломирани хемичар
истраживач-сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа лабораторијских вежби (4+0+2)

Циљеви:

Током овог курса студенти се упознају са применом принципа и метода органске хемије за разумевање биохемијских процеса, са посебним нагласком на механизме ензимских реакција. Поред тога, упознају се са основама медицинске хемије, биомиметичке хемије и супрамолекулске хемије.

Исход:

Студенти ће овладати основама биопрганске и медицинске хемије.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Hermann Dugas: Bioorganic Chemistry, 3rd ed., Springer, 1996.
 2. Душан Сладић: Биоорганска хемија - Механизми ензимских реакција, скрипта за интерну употребу

Помоћна литература:

 1. Graham L. Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, 2001.
 2. Richard B. Silverman: The Organic Chemistry of Enzyme-Catalyzed Reactions, Academic Press, 2000.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Однос структуре и биолошке активности, чула мириса и укуса, холинергички агенси.
 2. Методе карактеризације рецептора, хемија опијатних аналгетика.
 3. DNA као рецептор, антиметаболити, антитуморски агенси. Основе изучавања квантитативних односа структура-активност.
 4. Рачунарске методе у медицинској хемији. Комбинаторна синтеза.
 5. Крунасти етри као модели рецептора и транспортера.
 6. Увод у ензимску катализу.
 7. Експерименталне методе за изучавање механизама ензимских реакција.
 8. Хидролитички ензими (лизозим, химотрипсин).
 9. Хидролиза фосфатних естара, фосфатазе, енергијом богата једињења, киназе.
 10. Улога металних јона у хидролитичким реакцијама, карбоксипептидаза А.
 11. Ензими који катализују стварање везе угљеник-угљеник. Алдолазе. Биосинтеза терпеноида и стероида. Биомиметичке циклизације полиена.
 12. Коензими. Тиамин. Биотин.
 13. Пиридоксал-фосфат. Оксидоредуктазе. NAD. Примена дехидрогеназа у органској синтези.
 14. FAD. Монооксигеназе. Цитохром Р-450.
 15. Молекулска премештања. Витамин В12. Ензимски модели (крунасти етри, циклодекстрини, мицеле, полимери).

Лабораторијске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Синтеза једињења са биолошком активношћу.
 • Одређивање биолошке активности синтетисаних једињења.
 • Синтеза ензимских супстрата и ензимских инхибитора.
 • Одређивање кинетичких параметара ензимских реакција без присуства инхибитора и са присуством инхибитора.

Семинарски радови:

10 поена

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

60 поена

Thu Nov 28 12:04:21 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет