Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
203S1

Назив предмета:
Виши курс органске хемије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

200A1 + 200E1

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 3. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Бојан З. Вуловић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ курса је да студентима пружи теоријска знања о структури и реактивности органских једињења сумпора, фосфора, као и хетероцикличних органских једињења.

Исход:

После завршеног курса студент ће бити оспособљен да:

 • разуме основне принципе везивања атома сумпора, фосфора и азота у органским молекулима;
 • разуме физичке и структурне особине једињења сумпора и фосфора, као и хетероцикличних органских једињења;
 • усвоји систематско именовање органских једињења сумпорa и фосфора;
 • систематско именовање хетероцикличних органских једињења;
 • савлада карактеристичне трансформације функционалних група, њихов домет и ограничења.

Облици наставе:

Предавања, колоквијум.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Materijal sa preadavanja dostupan na portalu Hemijskog fakulteta
 • Veselin Maslak, Hemija organosumpornih jedinjenja, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Beograd, 2016.
 • Igor Opsenica, Hemija heterocikličnih jedinjenja I, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Beograd, 2016.

Помоћна литература:

 • Richard J. Cremlyn, An introduction to organosulfur chemistry
 • L. D. Quin, A Guide to Organophosphorus Chemistry
 • Vladimir Savić, Hemija heterocikličnih jedinjenja, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2011.
 • J. A. Joule and G. F. Smith, Heterocyclic chemistry
 • Thomas L. Gilchrist, Heterocyclic chemistry

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

1. Органска хемија сумпора

 • Именовање, физичке особине и добијање тиола и тиоетара
 • Именовање, физичке особине и добијање сулфоксида, сулфона, тиоестара...

2. Органска хемија фосфора

 • Именовање, физичке особине и добијање алкил- и арил-фосфина, фосфорних илида...

3. Хетероциклична једињења

 • Именовање, физичке особине и добијање петочланих и шесточланих хетероцикала са једним хетероатомом (пирол, фуран, тиофен, пиридин, пиран)
 • Именовање, физичке особине и добијање петочлани и шесточлани хетерпцикли са два хетероатома (имидазол, оксазол, тиазол, пиразол, пиримидин, пиразин...)

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

70 поена

Tue Dec 18 12:29:28 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет