Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
203B1

Назив предмета:
Виши курс органске хемије

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

202B1

ЕСПБ:

6

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 3. година, летњи семестар, изборни (E13B1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Марија М. Баранац-Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања (4+0+0)

Циљеви:

Особине молекула, реактивност и понашање у биолошким системима зависе од њихове тродимензионалне (3D) структуре. У оквиру Вишег курса органске хемије, разматраће се 3D структура и њен утицај на енергију молекула, особине и реактивност.

Исход:

Студент развија осећај за 3D структуру молекула, односно утицај треће димензије на особине молекула и њихову реактивност.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, колоквијуми.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • М. Баранац-Стојановић: Стереохемија органских једињења, Хемијски факултет, Београд, 2017.
 • М. Баранац-Стојановић: Збирка задатака из стереохемије са решењима, Хемијски факултет, Београд, 2013.

Помоћна литература:

 • Р. Марковић: Речник стереохемијских принципа, правила и појмова, рецензиран текст, Хемијски факултет, Београд, 2004. (доступан у електронској форми)
 • М. Љ. Михајловић: Основи теоријске хемије и стереохемије, Грађевинска књига, Београд, 1990.
 • Х. Б. Каган: Органска стереохемија, Хемијски факултет, Београд, 1995.
 • E. L. Eliel, S. H. Wilen: Stereochemistry of Organic Compounds, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1994

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. 3D Структура (конституција, конфигурација, конформација).
 2. Елементи симетрије и хиралност (централна, аксијална, планарна). Стереогени елементи и елементи хиралности. 
 3. Атропизомерија
 4. Прохиралност и простереоизомерија. Простереогени елементи и елементи прохиралности.
 5. Енантиотопне групе и стране у ензимским реакцијама.
 6. Рацемати.
 7. Конформације ацикличних једињења.
 8. Конформације цикличних једињења.
 9. Аномерни ефекат.
 10. Кинетички и термодинамички контролисане реакције.
 11. Winstein-Holness-ова једначина и Curtin-Hammet-ов принцип.
 12. Стереоселективне и стереоспецифичне реакције. 
 13. Стерни и стереоелектронски ефекти. 
 14. Анхимерна помоћ.
 15. Брзина циклизације.

Теоријске вежбе:

20 поена

Колоквијуми:

10 поена

Писмени испит:

70 поена

Thu Nov 28 12:04:20 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет