Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
131A1

Назив предмета:
Основи геометријске кристалографије

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11H1), академско-општеобразовни предмет

Биохемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11B1), академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, изборни (E11S1), академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, изборни (E11P1), академско-општеобразовни предмет

Наставник:

др Тамара Р. Тодоровић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Божидар Р. Чобељић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + један час теоријских вежби (2+1+0)

Циљеви:

Упознавање студената са основама кристалографије, пружање основних теоријских знања о симетрији молекула и кристала и принципима одређивања молекулске и кристалне структуре методом дифракције X-зрака са монокристала. Стицање знања која би послужила као добра основа за олакшано разумевање градива на различитим курсевима хемије на основним и постдипломским студијама.

Исход:

Након положеног испита студенти ће бити у стању да:

 • направе разлику између кристалних и аморфних чврстих супстанци
 • направе разлику између елемената и операција симетрије
 • примене симетријске операције на различите мотиве
 • препознају елементе симетрије на моделима једноставнијих кристалних структура
 • опишу тродимензијалну периодичну грађу кристала
 • повежу кристалну структуру и својства једноставнијих неорганских и органских супстаци
 • користе кристалографске програме и базе података на основном нивоу.

Облици наставе:

Предавања и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Израда домаћих задатака. Претраживање кристалографских база података.

Литература:

Основна литература:

 • Материјал са предавања доступан преко студентског портала.
 • Б. Прелесник, К. Анђелковић, Д. Радановић, Т. Тодоровић: Збирка задатака из кристалографије и рендгенске структурне анализе, Хемијски факултет, Београд, 2007. ISBN 978-86-7220-029-4

Помоћна литература:

 • Б. Прелесник: Елементи кристалографије и рендгеноструктурне анализе, скрипта за интерну употребу.
 • Richard J. D. Tilley: Crystals and Crystal Structures, John Wiley & Sons Ltd, 2006.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Уводно предавање - Поглед на свет кроз рендгенске наочаре.
 2. Специфичности чврстог агрегатног стања. Увод у симетрију.
 3. Операције и елементи симетрије (основни ниво).
 4. Примери елемената симетрије - праве осе ротације, центар инверзије и раван симетрије.
 5. Елементи симетрије – симетријски дијаграми – I део
 6. Елементи симетрије – симетријски дијаграми – II део
 7. Групе симетрије тачке (основни ниво).
 8. Кристална решетка. Јединична ћелија. Равне и просторне решетке.
 9. Нотација праваца и равни (основни ниво).
 10. Брагов закон.
 11. Равне и просторне групе (основни ниво).
 12. Паковања у кристалним структурама (основни ниво).
 13. Принципи одређивања молекулске и кристалне структуре методом дифракције X-зрака (основни ниво).
 14. Кристалографски програми и базе података (основни ниво).
 15. Одабрани примери једноставнијих кристалних структура неорганских и органских супстанци.

Теоријске вежбе:

15 поена (1 час недељно)

Колоквијуми:

25 поена

Домаћи задаци:

0 поена

Писмени испит:

50 поена

Thu Nov 28 12:04:18 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет