Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
002A1

Назив предмета:
Одабрана поглавља математике

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11H1), академско-општеобразовни предмет

Биохемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11B1), академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, изборни (E11S1), академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, изборни (E11P1), академско-општеобразовни предмет

Наставник:

др Александар Б. Вучић
доцент, Математички факултет, Студентски трг 16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ курса је стицање неопходних знања из математике која омогућују студентима праћење и разумевање садржаја у осталим курсевима које ће пратити током студија.

Исход:

Стечена неопходна знања из математике која омогућују студентима праћење и разумевање садржаја у осталим курсевима које ће пратити током студија.

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Семинарски радови.

Литература:

  • Д. Аднађевић, А. Вучић: Математика 1 за студенте хемије
  • Д. Аднађевић, А. Вучић: Математика 2 за студенте хемије

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

  1. Линеарна алгебра - Матрице. Сабирање множење скаларом и множење матрица. Детерминанте. Инверзна матрица.Системи линеарних једначина. Метода замене и Гаусова метода. Матрично решавање система. Крамерово правило.
  2. Аналитичка геометрија - Вектори. Сабирање, одузимање и множење скаларом. Скаларни,векторски и мешовити производ вектора. Једначина праве, равни и сфере у простору.
  3. Функције више променљивих - Дефиниција и основне особине. Парцијални изводи и диференцијали. Локални, условни и апсолутни екстреми функција више променљивих.
  4. Нумеричке методе - Интерполациони Њутнов полином. Метода најмањих квадрата. Приближно решавање једначина.

Семинарски радови:

20 поена

Колоквијуми:

40 поена

Усмени испит:

30 поена

Thu Nov 28 12:04:16 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет