[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Хемија животне средине"

Студијски програм мастер академских студија "Хемија животне средине" има 60 ЕСПБ и обухвата један обавезни предмет (9 ЕСПБ) и два изборна (18 ЕСПБ) предмета, студијски истраживачки рад (укупно 13 ЕСПБ) и завршни рад (20 ЕСПБ). У оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама и/или више курсеве основних предмета. Студенти се кроз индивидуални рад са ментором, у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду завршног рада, усмеравају ка самосталном истраживачком раду.

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе и семинарски радови. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима мастер академских студија хемије животне средине бити на располагању за обуку.

Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и кроз индивидуални (менторски) рад, док су методе рада прилагођене броју студената (консултације, семинари, итд). Посебан акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. У свим облицима наставе је предвиђена примена рачунара.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 8. 11. 2013.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Процена ризика по људско здравље и животну средину 553S1 9 4+2+3  
Изборни предмет 1 E51S1 9  
Изборни предмет 2 E52S1 9  
Студијски истраживачки рад R51S1 3 (0+3)  
Студијски истраживачки рад R52S1 10   (0+10)
Завршни рад Z50S1 20   (0+20)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет