Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
553S1

Назив предмета:
Процена ризика по људско здравље и животну средину

Школска година:

2016/2017.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Дубравка Ј. Релић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

 • Да обезбеди основне вештине у ПРОЦЕНИ РИЗИКА ПО ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
 • Да оспособи студенте да независно планирају и спроводе процедуре процене ризика, да процене значење резултата и покажу критичку свест о значају процене ризика и њеним ограничењима.
 • Да код студената развије способност да прилагоде и примене методологију процене ризика за решавање несвакидашњих проблема.

Исход:

Мастер студент ће развити свеобухватно знање и критичку свест о значајним областима процене ризика и бити прикладно припремљен за савремену професионалну праксу у еколошким наукама или за даље студирање на докторском нивоу. Као резултат, студент ће показати:

 • систематично и опште разумевање кључних концепата ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ПО ЉУДСКО ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ;
 • способност да прилагоди и примени одговарајуће моделе ризика за решавање несвакидашњих проблема везаних за процену ризика по људско здравље и животну средину;
 • способност да саопшти резултате процене ризика;
 • вештине потребне за независан рад и самокритичност у процени ризика; и
 • способност да донесе одлуке у сложеним и непредвидљивим ситуацијама.

Облици наставе:

Предавања, теоријске и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • USEPA, (1998), Guidelines for Ecological Risk Assessment, US Environmental protection Agency, EPA/630/R-95/002F, 188pp.
 • USEPA, (1989), Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I Human Health Evaluation Manual (Part A), US Environmental protection Agency, (EPA/540/1-89/002), 291pp.
 • EC, (2003), Technical Guidance Document on Risk Assessment - Part 1: Risk Assessment for Human Health, European Chemical Bureau, (EUR 20418 EN/1) 311pp
 • EC, (2003), Technical Guidance Document on Risk Assessment - Part 2: Environmental Risk Assessment, European Chemical Bureau, (EUR 20418 EN/1) 337pp
 • Ivan Gržetić and Rabia H. Ahmed Ghariani: Potential health risk assessment for soil heavy metal contamination in the central zone of Belgrade (Serbia), Journal of Serbian Chemical Society, (2008), 73(8-9), 923-934
 • I.Gržetić, (2001): Rizik i njegova procena, Inpharm, Vol. 5/17, 15-19

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Основне дефиниције и извори података.
 2. Oсновни појмови из токсикологије.
 3. EEA (European Environmental Agency) - Процена ризика у животној средини.
 4. EEA - REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).
 5. USEPA (United States Environmental protection Agency) - Процена ризика.
 6. Процена ризика по људско здравље I - EEA модел.
 7. Процена ризика по људско здравље II - USEPA модел.
 8. Еколошка процена ризика I - EEA model.
 9. Еколошка процена ризика II - USEPA model.
 10. Moделовање ризика.
 11. Менаџмент ризика.
 12. Ублажавање или спречавање ризика.
 13. Матрикс ризика.
 14. Законодавство и смернице у животној средини.

Теоријске вежбе:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Примена знања на појединачне проблеме; минимум 15 сати по проблему, студенти бирају 3 од 4 теме.

 • Тема 1: Израчунавање ризика на основу датих улазних података (15ч). Група: највише 4 студента.
 • Тема 2: Студија конкретног проблема (на пример: Рудник бакра Бор, Рафинерија нафте Панчево) (15ч). Група: највише 4 студента.
 • Тема 3: Креирање матрикса ризика (15ч). Група: највише 2 студента.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Семинарски радови:

10 поена

Напомене:

Писање и припрема PPT презентације за дати научни рад из области процене ризика. Група: највише 3 студента.

Усмени испит:

60 поена

Mon Dec 5 18:13:31 2016

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет