Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
653P1

Назив предмета:
Методика наставе хемије 1

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програм:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Драгица Д. Тривић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Александар М. Ђорђевић, мастер хемичар

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа теоријских вежби (4+4+0)

Циљеви:

Студенти планирају час према циљевима и исходима у наставним програмима, и образовним стандардима.

Исход:

  1. Студенти планирају методе наставе/учења, бирају или праве наставна средства, бирају огледе и пишу план часа према циљевима наставе/учења хемије и исходима у наставним програмима хемије, и према образовним стандардима.
  2. Студенти анализирају план часа и према резултатима анализе унапређују план.

Облици наставе:

Предавања, радионице и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Домаћи задаци. Претраживање различитих извора ради прикупљања података потребних за разматрање тема на часовима наставе и вежби, за припремање сценарија часа.

Литература:

  1. Драгица Тривић: Теме из методике наставе хемије, Klett, Београд, 2013.
  2. Милан Сикирица: Методика наставе хемије, Школска књига, Загреб, 2003.
  3. Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић: Активно учење 2, Институт за психологију, Београд, 2001.
  4. Ана Пешикан, Ратко Јанков, Слободанка Антић, Драгица Шишовић, Вера Муждека: Како приближити деци природне науке кроз активно учење, Збирка сценарија, Институт за психологију, Београд, 2005.
  5. Драгица Тривић, Биљана Томашевић: Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, Хемијски факултет, Београд, 2008.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

Наставни планови и програми хемије. Образовни стандарди. Педагошка интеракција: међузависност активности ученика и активности наставника на часовима хемије. Методе наставе/учења хемије. Методе усменог излагања и разговора / методе учења. Метода рада са текстом / методе учења. Метода демонстрације / методе учења. Наставна средства. Уџбеник. Критеријуми за вредновање квалитета уџбеника. Метода лабораторијских и других практичних радова ученика / методе учења. Едукативна радионица. Пројекатска настава. Екскурзије у настави хемије. Показатељи ученичких активности на часовима хемије. Планирање часа - израда сценарија за извођење часа. Анализа писане припреме (сценарија) часа. Планирање наставног рада (годишње планирање, тематско планирање).

Теоријске вежбе:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Задаци и активности ученика на часовима хемије.

2. Методе наставе / учења хемије 1.

3. Методе наставе / учења хемије 2.

4. Наставна средства.

5. Уџбеник хемије 1.

6. Уџбеник хемије 2.

7. Наставне ситуације - показатељи активности.

8. Наставне ситуације - истраживачки приступ.

9-13. Критичка конструктивна анализа сценарија часа.

14. Планирање рада у школи: израда месечног и годишњег плана рада.

Домаћи задаци:

10 поена

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:26 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет