Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
574H1

Назив предмета:
Недеструктивна хемијска анализа - одабрана поглавља

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Иван А. Гржетић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Александар С. Николић
научни саветник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Упознавање докторанада са најновијим инструменталним методама за недеструктивну хемијску анализу, првентсвено са оном врстом уређаја који се данас комерцијално производе. Посебно се посвећује пажња разграничењу између физичке (не механичке) и хемијске карактеризације. Додатни циљ курса је да се сагледа разлика између корпускуларног и таласног побуђивања, као и чиењенице шта одређена метода може, а шта не може да пружи као релевантан резултат потребан за научно-итраживачки или стручни рад. Кандидат ће упознати лабораторије у којима се користи лабораторијска опрема за недеструктивну хемијску анализу у нашој земљи.

Исход:

Докторанд је добро упознат са недеструктивним методама хемијске анализе и њиховим могућностима, односно немогућностима. Поседује компетенције да се правилно определи за одређену методу или сет метода које могу да пруже релевантане резултате потребане за његов научно-итраживачки или стручни рад. Способан је за критичку анализу добијених резултата. У могућности је да промовише нове приступе рада у професионалном окружењу или образовним срединама.

Облици наставе:

Предавања, прикупљање литературе, семинарски рад и спремање испита.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Scoog, Hooler, Neiman: Principles of Instrumental Analysis, 5. ed, Saunders, Philadelphia, 1998. (850 pp) ISBN 0-03-002078-6
 • Jenkins: An Introduction to X-Ray Spectrometry, Wiley, Chichester, 1986. (163pp) ISBN 0-471-25826-1
 • Gržetić: Elektronska spektrometrija za hemijsku analizu (ESCA) u: M. Kurepa (urednik): Elektron - sto godina od otkrića: Elektron u čvrstim telima i primena elektrona, SANU, 1997. (243-298) ISBN 86-17-05592-8

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

20 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Недеструктивне у односу на деструктивне методе.
 2. Преглед деструктивних метода.
 3. Преглед недеструктивних метода.
 4. Врсте и припрема узорака за недеструктивну анализу.
 5. Корпускуларно и таласно побуђивање.
 6. Методе за каракеризацију материјала.
 7. SEM, TEM.
 8. AFM, XRD.
 9. XPS (ESCA), Auger...
 10. Методе за квалитативну и квантитативну анализу.
 11. Рендгенске методе: XRF (ТDS, ЕDS).
 12. Спрегнуте методе SEM-TDS, SEM-EDS.
 13. SIMS, PIXE...
 14. Гама спектрометријске методе: NАА...
 15. Како изабрати "праву" методу.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:25 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет