Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
521S1

Назив предмета:
Неорганске загађујуће супстанце

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

102S1

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 3. година, летњи семестар, изборни (E12S1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Константин Б. Илијевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (3+0+5)

Циљеви:

Основни циљ предмета Неорганске загађујуће супстанце је да студенту на основним студијама пружи основна знања о особинама и понашању неорганских загађивача који се појављују у атмосфери, води и земљишту и како у њих доспевају, односно како се у њима понашају. Поред тога студент се упознаје са основним токсиколошким особинама ових загађивача као и са методама њихове детекције и квантификације.

Исход:

Познавање неорганских загађујућих супстанци отвара могућност студенту да доноси суд о квалитету свих медија у животнос средини њиховом оптерећењу и угрожености што су иначе битни елементи за рад у лабораторијама у привреди, инспекцијским службама и институтима. Предмет је добра основа за надградњу, ако се студент одлучи да касније проширује или надопуњава своја знања потребна за процену стања и изучавања процеса у животној средини. Након похађања лабораторијских вежби студенти ће осим упознавања са великим бројем важних инструменталних техника за припрему узорака и анализу неорганских загађујућих супстанци (микроталасна дигестија, AAS, ICP-OES, WD-XRF), такође имати важно и веома корисно искуство практичног рада на аналитичким инструментима и обраде резултата мерења.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Прикупљање литературе, припреме за вежбе, спремање колоквијума и спремање испита.

Литература:

Основна литература:

 1. И. Гржетић: Белешке за предавања, 2003.
 2. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига I: Стања и процеси у животној средини, Факултет за Физичку хемију, Београд, 1995. (506 стр) ISBN 86-8213-11-1
 3. Д. Марковић, Ш. Ђармати, И. Гржетић, Д. Веселиновић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига II: Извори загађивања последице и заштита, Универзитет у Београду, Београд, 1996. (552 стр) ISBN 86-81019-27-9

Помоћна литература:

 • S. Manaham: Environmental Chemistry, 5th ed, Lewis Publishers, 1991-2000. (583 стр) ISBN 0-87371-425-3

Додатни материјал:

http://helix.chem.bg.ac.rs/~grzetic/predavanja/

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод. Распрострањеност елемената.
 2. Подела неорганских загађујућих суспстанци.
 3. Токсичне неорганске загађујуће супстанце.
 4. Канцеригене загађујуће супстанце.
 5. Радиоактивне неорганске загађујуће супстанце.
 6. Ризици по здравње од неорганских загађујућих супстанци.
 7. Неорганске загађујуће супстанце у води.
 8. Понашање неорганских захађујућих супстанци у води - Еh-pH дијаграми.
 9. Неорганске загађујуће супстанце у ваздуху.
 10. Неорганске загађујуће супстанце у земљишту.
 11. Узорковање.
 12. Припрема узорака.
 13. Преглед метода детекције нерганских загађујућих супстанци.
 14. Како изабрати адекватну методу анализе (према загађујућој супстанци, према супстрату, према осетљивости методе).
 15. Приказивање резултата анализе.

Лабораторијске вежбе:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Теоријска вежба - превод стручног текста са енглеског језика.
 2. Суво спаљивање.
 3. Узимање и припремање узорака земљишта.
 4. Поређење више метода мокре дигестије земљишта.
 5. Секвенцијална естракција.
 6. Прикупљање и припрема узорака речне воде.
 7. Анализа и специјација количине метала у речној води.
 8. Одређивање рикаверија и евалуација метода за конзервирање узорака воде.
 9. Микроталасна дигестија
 10. ААS анализа метала.
 11. ЕАS анализа метала.
 12. ICP анализа метала.
 13. XRF анализа метала.

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

60 поена

Mon Jan 28 14:47:11 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет