Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
519H1

Назив предмета:
Хемија животне средине

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

102A1 / 301H1

ЕСПБ:

3

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 2. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Александар Р. Поповић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ наставе је упознавање са основним процесима у животној средини и њиховом хемијском основом, особинама, пореклом и процесима у атмосфери, хидросфери, литосфери и биосфери, најважнијим загађујућим супстанцама и основним хемијским реакцијама одговорним за трансформације загађујућих супстанци у животној средини.

Исход:

Исход наставе је разумевање везе између физичких и хемијских законитости и стања у животној средини.

Облици наставе:

Предавања.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. П. Пфендт: Хемија животне средине - 1. део, Завод за уџбенике Београд, 2009.
 2. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига 1: Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију Београд, 2005.
 3. Д. Марковић, Ш. Ђармати, И. Гржетић, Д. Веселиновић: Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига 2: Извори загађивања, последице и заштита, Универзитет у Београду, 2005.

Помоћна литература:

 1. R. Wayne: Chemistry of Atmosphere, Oxford University Press, 2002.
 2. G. W. van Loon, C. J. Duffy: Environmental Chemistry - A Global Perspective, Oxford University Press, 2005.
 3. C. Baird, M. Cann: Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Co., 2005.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Загађивачи. Топлотно загађивање вода. Еутрофикација. Класификација загађивача животне средине.
 2. Биљке и микроорганизми као хемијски фактори животне средине. Редокс стања вода и земљишта
 3. Стварање и састав земљишта. Неорганске супстанце земљишта. Органске супстанце земљишта. Хуминске супстанце.
 4. Хемијски процеси у земљишту. Класификација загађивача земљишта.
 5. Извори загађивања прехрамбених производа. Главни загађивачи. Хемијска баријера. Хемодинамика загађивача. Биоконцентровање.
 6. Порекло Земљине атмосфере. Структура атмосферског омотача. Специфичности атмосферске хемије. Аеросол.
 7. Стратосферски и тропосферски аеросол. Основни хемизам озонског слоја. Антропогено угрожавање озонског слоја.
 8. Смог. Ефекат "стаклене баште". Киселе кише.
 9. Састав тропосферског ваздуха. Биогени и геохемијски извори састојака тропосферског ваздуха. Атмосферске реакције стварања састојака тропосферског ваздуха.
 10. Интеракције гасова и воденог аеросола. Угљендиоксид-карбонатна равнотежа. Природни извори загађивања ваздуха. Самопречишћавање ваздуха.
 11. Структура чисте воде. Физичке особине чисте воде. Изотопски састав воде. Карактеристике воде у природи.
 12. Вода као дисперзиона средина. Температурна стратификација вода. Једињења сумпора у водама. Алкалитет и ацидитет вода.
 13. Гвожђе у водама. Порекло катјона у водама. Органске супстанце у водама. Вода као животна средина. Сапробна стања. Циклус воде у природи. Хемодинамика кишнице.
 14. Главни антропогени извори загађивања ваздуха. Екохемијске карактеристике антропогених извора загађивања ваздуха. Штетно дејство загађивача ваздуха на људе, биљке и материјале. Принципи заштите ваздуха од загађивања.
 15. Класификација загађивача воде. Извори загађивања воде. Опште карактеристике пијаће воде. Принципи поступања са отпадним водама.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:24 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет