Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
459B1

Назив предмета:
Еколошка биохемија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51B1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Владимир П. Бешкоски
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Радивоје М. Продановић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Александра Н. Жерађанин, дипломирани биохемичар
истраживач-приправник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

мр Кристина Ж. Јоксимовић
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

Циљеви:

У природи су стално присутне сложене интеракције и односи гео- и биоекосфере (микроорганизми, биљке, животиње и човек), захваљујући којима је природа јединствена целина, кроз коју протичу елементи и енергија у комплексним биогеохемијским циклусима. Циљ предмета је да студенти науче да процесе у природи посматрају целовито и кроз комуникацију захваљујући биохемијским процесима и комуникацији помоћу молекула различитих структура и величине.

Исход:

Крајњи исход стечених знања на предавањима и вежбама је да студенти све процесе у природи и нарушеним природним системима разумеју као јединство биогеохемијских циклуса елемената и енергије и да та знања умеју да примене на проблемима са којима могу да се суоче у пракси.

Облици наставе:

Интерактивна настава, лабораторијске вежбе и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • J. B. Harborne: Introduction to Ecological Biochemistry, 4th Edn., Academic Press, San Diego, 2002, pp. 318
 • T. M. Schmidt, M. Schaechter: Topics in Ecological and Environmental Microbiology, Academic Press, San Diego, 2012, pp. 749
 • J. R. Freeland: Molecular Ecology, Wiley, Chichester, 2005, pp. 388
 • Матријали са предавања и вежби

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Животна средина као јединствена биогеоценоза.
 2. Аут- и синеколошки приступ биоценозама, абиотички еколошки показатењи и екстремофилност.
 3. Биотички еколошки показатељи и неки модели раста популација.
 4. Биодиверзитет и разноликост структуре и величине молекула које синтетишу живи организми.
 5. Биохемијска адаптација на екстремне услове животне средине.
 6. Биохемијски односи између биљкама.
 7. Биохемијски односи између биљака и микроорганизама.
 8. Биохемијски односи између биљака и инсеката.
 9. Биохемијски односи између инсеката и односи измећу других животиња.
 10. Биохемијске интеракције у слатким и сланим водама.
 11. Анаеробиоза и аеробиоза.
 12. Екотоксикологија.
 13. Значај молекуларне екологије за разумевање еколошке равнотеже.
 14. Биодеградација ксенобиотика, биоминерализација, биоакумулација, детоксикација.
 15. Примењени аспекти еколошке биохемије.

Лабораторијске вежбе:

25 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

Тимска реализација проблема-минипројекта према избору студената, или укључивање у део пројекта из неке области еколошке биохемије која је тренутно актуелна у наставничким лабораторијама, као што је, на пример, микробиолошка хитиназа као бионсектицид, испарљиве органске киселине као атрактанти за неке инсекте, микробно дехалогеновање PCP...

Семинарски радови:

15 поена

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:23 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет