Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
453B1

Назив предмета:
Биохемија и биофизика макромолекула

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E52B1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Наталија Ђ. Половић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

Циљеви:

Ово је виши курс у којем се изучавају у договору са студентима одабрана поглавља из структуре, активности и функције протеина, липида/мембрана или нуклеинских киселина при чему је акценат на теоријским моделима и експерименталном приступу. Посебна пажња се посвећује увођењу студената у оригиналну научну литературу и на развој вештина потребних за решавање истраживачких проблема.

Исход:

Продубљено познавање како савремених теоријских тако и експерименталних аспеката одабране класе биомакромолекула.

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови, експериментални рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • C. Stan Tsai, Biomacromolecules: Introduction to Structure, Function and Informatics, Wiley, 2007.
 • Andrew D. Miller, Julian Tanner: Essentials of Chemical Biology: Structure and Dynamics of Biological Macromolecules, Wiley, 2008.
 • Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter: Molecular Biology of the Cell, Garland Science, 2007.

Помоћна литература:

 • Одабрани оригинални радови.
 • Интернет стране од интереса за курс.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Структура основних класа биомакромолекула (протеини, нуклеинске киселине, полисахариди, липиди).
 • Стратегије и тактике у изучавању структуре и активности биомакромолекула.
 • Изабране технике и методе за изучавање структуре и активности биомакромолекула.
 • Изабране технике и методе за изучавање интеракција биомакромолекула.
 • Предавања везана за истраживачки проблем.

Лабораторијске вежбе:

40 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 • Истраживачки проблем који се ради у наставничкој лабораторији под руководством предметног наставника.
 • Семинарски рад/извештај који се пише у форми научног рада.
 • Дискусија о изабраном истраживачком задатку.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

30 поена

Tue Dec 18 12:29:34 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет