Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
236A1

Назив предмета:
Основи супрамолекулске хемије и нанохемије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Настава хемије: 4. година, летњи семестар, изборни (E15A1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Драгана Р. Милић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Веселин Р. Маслак
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Јована С. Јакшић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + шест часова лабораторијских вежби (4+0+6)

Циљеви:

Упознавање са: основним типовима супрамолекулског уређивања; основним међумолекулским интеракцијама које доводе до супрамолекулског уређивања; основним типовима молекулских уређаја заснованих на супрамолекулској организацији; примена инструменталних техника у анализи супрамолекулских агрегата.

Исход:

По завршеном курсу студент ће бити оспособљен да самостално дизајнира једноставне супрамолекулске агрегате, анализира њихове особине и одреди област њихове примене.

Облици наставе:

Теоријска (предавања, семинари, пројекти) и експериментална (лабораторијске вежбе и лабораторијски пројекти).

Ваннаставне активности:

Литература:

  • J. W. Steed, D. R. Turner, K. J. Wallace: Core concepts in supramolecular chemistry and Nanochemistry
  • P. D. Beer, P. A. Gale, D. K. Smith: Supramolecular chemistry
  • P. J. Cragg: A practical guide to supramolecular chemistry

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

20 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

  • Увод у супрамолекулску хемију
  • Молекулско препознавање катјона
  • Молекулско препознавање анјона
  • Молекулско препознавање неутралних молекула
  • Изградња супермолекула са посебном топологијом
  • Молекулски уређаји
  • Основне аналитичке технике у супрамолекулској хемији

Лабораторијске вежбе:

20 поена (6 часова недељно)

Усмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет