Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
173H1

Назив предмета:
Методе конформационе анализе

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Маја А. Груден-Павловић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Разумевање основних физичко-хемијских принципа који дефинишу структуру и конформације сложених полиатомскх молекула, разумевање могућности примене, предности и ограничења савремених метода молекулске механике, и сазнавање како се молекулска механика интегрише у остале напредне методе компјутерског моделирања материје (QM/MM i MD).

Исход:

Разумевање основних физичко-хемијских принципа који дефинишу структуру и конформације сложених полиатомскх молекула, разумевање могућности примене, предности и ограничења савремених метода молекулске механике, и сазнавање како се молекулска механика интегрише у остале напредне методе компјутерског моделирања материје (QM/MM i MD).

Облици наставе:

Предавања, теоријске/рачунске вежбе, семинари.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • A. K. Rappé, C. J. Casewit: Molecular Mechanics across Chemistry; University Science Books; 1997.
 • C. J. Cramer: Essentials of Computational Chemistry - Theories and Models; Wiley; 2002.
 • K. J. Rasmussen: Potential Energy Functions in Conformational Analysis; Springer; 1985.

Помоћна литература:

Оригинални научни радови, прикази и монографије из конформационе анализе. За допуну знања из стереохемије такође:

 • Kurt Mislow: Introduction to Stereochemistry
 • Michael North: Principles and Applications of Stereochemistry
 • D. Masipuri: Stereochemistry of Organic Compounds

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Увод: преглед неопходних стреохемијских појмова, принципа и дефиниција.
 • Аналитичка геометрија молекула.
 • Површина потенцијалне енергије.
 • Молекулско поље сила: функционални облици и параметри.
 • Равнотежне структуре и њихово истраживање.
 • Анализа молекулских вибрација.
 • Термодинамичке функције.
 • Механика молекулских кристала.
 • Примери примене у конформационој анализи органских молекула, координационих једињења, и биомакромолекула.
 • Хибридне квантно-механичке (QМ) и молекулско-механичке (ММ) методе.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:15 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет