Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
172H1

Назив предмета:
Спектроскопске методе у неорганској хемији

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Снежана Д. Зарић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Сања Р. Гргурић Шипка
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Како се са принципима спектроскопских метода студент упознао на основним студијама, то је примарни циљ овог курса оспособљавање за специфичну примену ових метода у карактеризацији комплексних једињења.

Исход:

По завршетку овог курса студент је обучен да примењује различите спектроскопске методе у карактеризацији координационих једињења.

Облици наставе:

Предавања, решавање практичних проблема.

Ваннаставне активности:

Претраживање литературе. Домаћи задаци.

Литература:

Основна литература:

 • Alan K. Brisdon: Inorganic Spectroscopic Methods

Помоћна литература:

 • Чланци из међународних часописа

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Примена инфрацрвене и Раманове спектроскопије у карактеризацији комплексних једињења.
 • Електронска апсорпциона спектроскопија (UV-Vis). Метал-метал прелази. Цепање орбитала у лигандном пољу. Jahn-Teller-ов ефекат.
 • MO теорија, спектрохемијски низ.
 • Оптичка ротациона дисперзија и примена ОРД крива у одређивању апсолутне конфигурације комплексних једињења.
 • Циркуларни дихроизам и примена ЦД спектара у одређивању апсолутне конфигурације комплексних једињења.
 • Примена нуклеарне магнетне резонанције у карактеризацији комплексних једињења.
 • Масена спектрометрија. Јонизационе методе.
 • Електрон спин резонанциона спектроскопија.
 • Решавање проблема комбиновањем разних спектроскопских метода.

Писмени испит:

30 поена

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:15 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет