Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
152H1

Назив предмета:
Бионеорганска хемија

Школска година:

2016/2017.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и дипломске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E52H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Милица Р. Миленковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Упознати студенте са основама бионеорганске хемије, методама које се примењују, упутити их на одговарајућу научну и стручну литературу, нарочито нове научне радове.

Исход:

Студент би након курса требало да схвати могућу примену знања из ове дисциплине у катализи, медицини, фармацији, дијететици,заштити животне средине и сопственом научном раду.

Облици наставе:

Интерактивна, класична, консултативна настава, семинарски радови, експерименталне и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Посете релевантним институцијама и предавањима научника, писање семинарских радова, домаћи задаци.

Литература:

Основна литература:

  • К. Б. Јацимирскиј: Увод у бионеорганску хемију, Привредни преглед, Београд, 1980.
  • H. B. Bertini, S. J. Lippard: Principles in Bioinorganic Chemistry, University Science Book, 1994.
  • Г. Вучковић: Ауторизована предавања

Помоћна литература:

  • J. A. Cowan: Inorganic Biochemistry, An introduction, 2nd ed; Wiley-VCH; New York 1997.
  • Rosete M. Roat-Malone: Bioinorganic chemistry, short course, 2nd ed; Wiley-Interscience, New Jersey 2007.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Увод у бионеорганску хемију.

2. Методе за изучавање биокомплекса (за сваку навести предности и ограничења).

3. Биолиганди и интеракције са биометалима.

4-6. Распрострањеност биоелемената у природи и живом свету и њихов значај.

7-9. Биометали. Металоензими који катализују хидролитичке и оксидо­редукционе процесе. Преносиоци кисеоника.

10. Модел системи и пробе. Алтернативе крви.

11. Фиксација и кружење азота.

12. Токсични елементи, инхибиторско дејство и елиминација из ораганизма и животне средине.

13-15. Примена метала, металоида, неметала и њихових једињења у медицини, фармацији, дијететици и заштити животне средине.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

1-5. Израда препарата из коодинационе хемије прелазних метала са потенцијално биоактивним лигандима. Прибављање литературе, синтеза, анализа, снимање спектара, магнетна мерења, итд.

6-10. Микробиолошки тест комплекса, лиганада и растварача.

11-14. Дискусија о препаратима.

15. Тест.

Семинарски радови:

20 поена

Колоквијуми:

10 поена

Писмени испит:

50 поена

Tue Feb 28 12:39:58 2017

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет