Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
151H1

Назив предмета:
Хемија чврстог стања

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Тамара Р. Тодоровић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Предраг Г. Ристић, мастер хемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Циљ курса је да студентима пружи теоријска и практична знања о напредним методама синтезе и карактеризације супстанци у чврстом агреганом стању, као и њиховим електричним, магнетним и оптичким својствима.

Исход:

  Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да:
 • опишу напредне методе синтезе и карактеризације супстанци у чврстом агрегатном стању
 • одаберу најпогоднију методу синтезе, као и методе карактеризације с циљем што тачнијег описа структуре и својстава одабраних неорганских супстанци
 • интерпретирају резултате рендгенске структурне анализе једноставних кристалних структура неорганских и органских супстанци
 • користе кристалографске програме и базе података (до средњег нивоа).

Облици наставе:

Предавања, теоријске и експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Израда семинарског рада.

Литература:

Основна литература:

 1. Љ. Карановић, Д. Полети: Рендгенска структурна анализа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
 2. Б. Прелесник, К. К. Анђелковић, Д. Д. Радановић, Т. Р. Тодоровић: Збирка задатака из кристалографије и рендгенске структурне анализе, Хемијски факултет, Београд, 2007.
 3. Материјал са предавања и вежби доступан преко студентског портала.

Помоћна литература:

 • A. R. West: Solid State Chemistry and its Appications, John Willey & Sons, 2014.
 • Б. Прелесник: Елементи кристалографије и рендгеноструктурне анализе, скрипта за интерну употребу

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Чврсто агрегатно стање. Кристалне структуре. Типови чврстих супстанци.
 • Методе добијања.
 • Методе карактеризације.
 • Кристалографија и дифракционе технике.
 • Микроскопија, спектроскопија и термичка анализа.
 • Електрична, магнетна и оптичка својства.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

15 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Симетријски дијаграми. Групе симетрије тачке.
 • Правци и равни.
 • 2Д и 3Д решетке. Концепт реципрочне решетке.
 • Равне групе. Просторне групе и дијаграми просторних група.
 • Интеракција X-зрака са материјом. Теоријски приступи у тумачењу дифракције.
 • Рендгенска структурна анализа (монокристали и прахови).
 • Резултат решавања кристалне структуре, врсте и валидација структурних модела.
 • Паковања у кристалним структурама.
 • Решавање кристалних структура једноставнијих неорганских и органских  једињења.
 • Кристалографски програми и базе података.

Семинарски радови:

10 поена

Колоквијуми:

20 поена

Писмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:15 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет