Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
102D1

Назив предмета:
Практикум из неорганске хемије

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

3

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Весна Б. Медаковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Јелена П. Благојевић Филиповић
научни сарадник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд
истраживач-приправник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа лабораторијских вежби (0+0+3)

Циљеви:

Циљ предмета је да студенти овладају експерименталним техникама које се примењују у неорганској хемији. У првом делу курса, кроз одабране експерименте студенти се упознају са физичким и хемијским својствима елемената (одабраних група Периодног система елемената) и њихових једињења. У другом делу курса студенти се, кроз самостални експериментални рад, упознају са синтезом, карактеризацијом и физичким и хемијским особинама координационих једињења. Програм експерименталних вежби прати програм предавања на предмету Неорганска хемија (102B1).

Исход:

Овладавање основама експерименталног рада у неорганској хемији, разликовање својстава елемената и њихових једињења на основу експерименталних резултата, обучавање за самосталан лабораторијски рад и примена различитих инструменталних техника при карактеризацији координационих једињења.

Облици наставе:

Експерименталне вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Т. Тодоровић, В. Медаковић: Практикум из неорганске хемије (у редакцији проф. др Софије Совиљ), Хемијски факултет, Београд, 2013.
 • Ђ. Миодраговићи, И. Хоџић: Практикум из неорганске хемије 2 за студенте биохемије, Хемијски факултет, Београд

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Лабораторијске вежбе:

70 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Халогени елементи.
 2. Кисеоник.
 3. Сумпор.
 4. Азот и фосфор.
 5. Силицијум, калај и олово.
 6. Манган и хром.
 7. Бакар и сребро.
 8. Мерење моларне проводљивости раствора комплексних соли.
 9. Изомерија код комплексних једињења. Синтеза и раздвајање геометријских изомера комплексних једињења.
 10. Оптичка активност комплекса. Синтеза и раздвајање трис(1,2-диаминоетан)кобалт(III)-комплекса на оптичке изомере.
 11. Оптичка ротациона дисперзија и циркуларни дихроизам. Снимање ORD криве (+)589-[Co(en)3]I3·H2O.
 12. Инфрацрвена спектроскопија у карактеризацији комплексних једињења. Утицај централног металног јона на координациону моћ лиганда.
 13. Електронска апсорпциона спектроскопија у карактеризацији комплексних једињења.
 14. Нуклеарна магнетна резонанција у карактеризацији комплексних једињења. 13C и 1H NMR спектри [Co(ox)(en)2]Cl комплекса.
 15. Магнетне особине комплекса. Мерење магнетне сусцептибилности [Cu(NH3)4]SO4 и K3[Cr(ox)3] комплекса и израчунавање магнетног момента.

Писмени испит:

30 поена

Thu Nov 28 12:04:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет