Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
102B1

Назив предмета:
Неорганска хемија

Школска година:

2019/2020.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

3

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Весна Б. Медаковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ предмета је да студенти савладају основе хемије елемената, нарочито оних елемената који имају улогу у биолошким системима. Посебан акценат ће бити стављен на хемију прелазних метала и координационих једињења, као и на њихову улогу у биолошким процесима (преносиоци кисеоника, металоензими).

Исход:

Очекује се да студенти прошире своја сазнања из неорганске хемије, посебно координационе хемије (важно због разумевања дејства биомолекула) и хемије елемената (важно због разумевања како електронска конфигурација елемената одређује њихове хемијске, физичке и физиолошке особине).

Облици наставе:

Предавања.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Снежана Д. Зарић: Хемија прелазних метала, Хемијски факултет, Београд
 • Дејан Полети: Неорганска хемија, Технолошко-металуршки факултет, Београд  

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Периодни систем елемената. Водоник и настанак лакших елемената.
 2. Елементи прве, друге и тринаесте групе периодног система.
 3. Елементи четрнаесте, петнаесте и шеснаесте групе периодног система.
 4. Елементи седамнаесте, осамнаесте и дванаесте групе периодног система.
 5. Прелазни елементи (с посебним освртом на V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Mo).
 6. Тест из пређеног градива.
 7. Увод у координациону хемију и Werner-ова теорија координације. Номенклатура координационих једињења.
 8. Стереохемија координационих једињења.
 9. Природа везе у координационим једињењима, теорија кристалног поља, теорија лигандног поља и теорија молекулских орбитала.
 10. Тест из пређеног градива.
 11. Синтезе и хемијске трансформације координационих једињења. Кинетика и механизми реакција координационих једињења.
 12. Фактори који утичу на стабилност координационих једињења.
 13. Биолошки важни молекули - преносиоци кисеоника и металоензими.
 14. Примена координационих једињења.
 15. Тест из пређеног градива.

Колоквијуми:

30 поена

Писмени испит:

70 поена

Thu Nov 28 12:04:17 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет