Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
012A1

Назив предмета:
Одабрана поглавља физике

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, изборни (E11H1), академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, изборни (E11S1), академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, изборни (E11P1), академско-општеобразовни предмет

Наставник:

др Владимир М. Милосављевић
редовни професор, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ наставе физике је да прошири знања студентима који су у претходном семестру стекли основна знања из физике. Одабрана поглавља физике су сачињена да додатно мотивишу студенте и приближи начин размишљања којим се то знање примењује у хемији.

Исход:

Проширeнa основна знања из физике и приближен начин размишљања којим се то знање примењује у хемији.

Облици наставе:

Предавања, демострационе/теоријске вежбе, пројекти.

Ваннаставне активности:

Домаћи задаци, информисање у вези семинара, пројеката и градива (књиге, интернет и др).

Литература:

Основна литература:

 1. М. Курепа и Ј. Пурић: Основи физике, Механика и молекуларна физика са термодинамиком, изд. Научна књига, Београд 1991.
 2. М. Курепа и Ј. Пурић: Основи физике, Електромагнетизам, оптика, физика атома и физика атомског језгра, изд. Научна књига, Београд 1994.

Помоћна литература:

 1. Интернет

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Изабрана поглавља класичне механике
 2. Основи релативистичке механике
 3. Молекуларна теорија
 4. Одабрана поглавља термодинамике
 5. Судари молекула и појаве преноса
 6. Особине реалних гасова
 7. Особине чврстих тела
 8. Процеси при протицању једносмерне електричне струје
 9. Примене наизменичне струје
 10. Основи електродинамике
 11. Електромагнетни таласи
 12. Таласна оптика
 13. Структура атома
 14. Квантна теорија атома
 15. Језгро атома
 16. Елементарне честице

Домаћи задаци:

10 поена

Напомене:

Извештаји са демострационих експерименталних вежби и домаћи задаци.

Усмени испит:

40 поена

Пројекти:

40 поена

Напомене:

Презентације пројекта или тестови у току семестра (структура 10+10+10 максимално поена по презентацији или тесту).

Wed Apr 24 16:29:12 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет