Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Po鑕tna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

CILjEVI HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Zahvaljuju鎖 svom me饀narodno priznatom, raznovrsnom i kvalitetnom istra緄va鑛om i obrazovnom radu, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (u daljem tekstu: Hemijski fakultet) predstavlja jednu od najzna鑑jnijih i najpresti緉ijih institucija u srpskom istra緄va鑛om okru緀nju i dru箃vu.

Strate筴i cilj Hemijskog fakulteta je da zadr緄 i opravda izuzetnu reputaciju i da prona餰 nove na鑙ne da je dalje unapredi u vremenima finansijskih ograni鑕nja sa kojima se danas suo鑑vaju Univerziteti u Srbiji. Ovim aktom 緀limo da ustanovimo ciljeve Hemijskog fakulteta u 21. veku. U tom smislu, Hemijski fakultet preuzima vode鎢 ulogu u me饀sobno podsticajnim aktivnostima nastave, nau鑞oistra緄va鑛og rada i stru鑞ih slu綽i.

Visoko kvalitetno i osavremenjeno obrazovanje na osnovnim akademskim studijama koje se temelji na odgovaraju鎖m akreditovanim studijskim programima i oblicima nastave ispunjavaju sve uslove za profesionalno bavljenje hemijom. Dalje unapre餰nje znanja i ve箃ina koje se pru綼 putem naprednije obuke na master akademskim i doktorskim akademskim studijama se uglavnom obezbe饀ju uklju鑙vanjem studenata u prava nau鑞a istra緄vanja.

U oblasti obrazovnog i nau鑞oistra緄va鑛og rada, resursa i slu綽i, a sa ciljem pune primene strate筴og plana ustanovljeni su slede鎖 ciljevi:

Obrazovna delatnost:
Nau鑞oistra緄va鑛a delatnost:
Resursi:

Utvr餰ni ciljevi bi鎒 ostvareni stalnim, sinhronizovanim i delotvornim naporima kako u oblasti obrazovanja, tako i oblasti nau鑞oiistra緄va鑛og rada. Sa tim ciljem, Hemijski fakultet je svoje napore skoncentrisao na slede鎒:

Obrazovna i nau鑞oistra緄va鑛a delatnost:

Razvoj nau鑞oistra緄va鑛og podmlatka, kao i razvoj celokupnog nau鑞oistra緄va鑛og rada povezan sa zahtevima 21. veka, obezbe饀ju鎖 na taj na鑙n uklju鑙vanje Hemijskog fakulteta u Evropsku istra緄va鑛u zonu:

Pobolj筧nje istaknutosti Hemijskog fakulteta:

Ciljevi Hemijskog fakulteta su da stalno unapre饀je hemiju kao nauku u celini bave鎖 se multidisciplinarnim istra緄va鑛im radom i podu鑑vanjem koje se bazira na istra緄vanju u okviru slede鎖h disciplina: biohemije, biotehnologije, hemije 緄votne sredine, analiti鑛e, neorganske, medicinske i organske hemije, hemije prirodnih proizvoda, nanotehnologije i nanohemije, teorijske i ra鑥narske hemije.

Fakultet poseban zna鑑j daje dopunskom razvoju me饀narodno priznatih programa u oblasti nau鑞oistra緄va鑛og rada i obrazovanja i obavezuje se da svojim znanjem bude na raspolaganju dru箃vu i me饀narodnoj nau鑞oj zajednici.


Ciljevi Hemijskog fakulteta   (PDF, 2.9 MB)

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet