Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
673H1

Назив предмета:
Педагошка психологија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Ана Ж. Пешикан
ванредни професор, Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Основни циљ овог предмета јесте да се докторанти оспособе да разумеју природу процеса учења и наставе и да буду оспособљени да компетентно раде на обезбеђивању квалитета процеса учења и наставе у образовном контексту.

Исход:

Да знају и разумеју која је њихова улога у обезбеђивању квалитета процеса школског учења/наставе; да знају и разумеју специфичности школског учења/наставе; да умеју да компетентно конципирају и реализују мере које би допринеле обезбеђивању квалитета процеса учења/наставе у конкретном образовном контексту; да ефикасно сарађују са другим партнерима на обезбеђивању квалитета процеса учења/наставе; да буду компетентни носиоци новина у обезбеђивању квалитета процеса учења/наставе.

Облици наставе:

Предавања и разни облици активног/интерактивног учења.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • С. Радоњић: Психологија учења I и II, Завод за удзбенике и наставна средства (одабрана поглавља)
 • Ивић и сар.: Активно учење 2, Институт за психологију, Београд, 2003.
 • А. Пешикан: Настава и развој друштвених појмова код деце, ЗУНС, 2003. (одабрана поглавља)
 • N. M. Lambert & B. L. McCombs (Eds.): How Students Learn - Reforming Schools Through Learner-Centered Education, APA, Washington, 1998.
 • L. C. Moll (Ed.): Vygotsky and Education – Instructional implications and applications of sociohistorical psychology, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
 • J. V. Wertsch (Ed.): Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. (odabrani delovi)
 • И. Ивић (1992): Теорије менталног развоја и проблеми исхода образовања, Психологија, 3-4, стр. 7-35.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Основе психологије учења.
 • Кључне психолошке претпоставке процеса квалитетног учења/наставе.
 • Специфичности школског учења и наставе.
 • Различити модели школског учења и наставе.
 • Технике праћења и процене квалитета процеса учења/наставе.
 • Рад на оцени и унапређивању квалитета процеса учења и наставе.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:26 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет