Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
577H1

Назив предмета:
Одабрана поглавља катализе

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Предраг Т. Банковић
виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Студент треба да овлада теоријским знањем у вези са принципима хомогене и хетерогене катализе и да се оспособи за самосталан научни рад у овој области.

Исход:

Студент је оспособљен за самосталан истраживачки рад, самосталан одабир и примену инструменталних метода на реалним узорцима и каталитичким системима.

Облици наставе:

Предавања.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Chorkendorff, J. W. Niemantsverdriet: Concepts of Modern Catalysis and Kinetics, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003.
 • G. Ertl, H. Knözinge, F. Schüth, J. Weitkamp (editors): Handbook of Heterogeneous Catalysis, John Wiley & Sons, Inc., New York, London, Sidney, 2010.
 • W. D. Callister: Materials Science and Engineering, 8th Edition SI Version, John Wiley & Sons, Inc., New York, London, Sidney, 2010.
 • G. Bošković: Heterogena kataliza u teoriji i praksi, Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet, 2007.
 • Pregledni radovi u dogovoru sa studentima.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

30 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Увод у катализу, појам катализатора, каталитички систем, каталитички циклуси, класификација каталитичких процеса, активност и селективност.
 • Основни параметри хемијске термодинамике и кинетике.
 • Носачи, промотори и инхибитори катализатора.
 • Хомогена катализа, кисело-базна катализа, комплекси прелазних метала.
 • Наука о материјалима, чврсто стање, структура кристала, особине површине, дефекти.
 • Хетерогена катализа, интеракције са површином.
 • Синтеза хетерогених катализатора.
 • Карактеризација катализатора/носача – Методе спектралне анализе: Рендгеноструктурна анализа, FTIR - Инфрацрвена спектроскопија са анализом сигнала Фуријеовом трансформацијом, Раманова спектроскопија, UV-Vis и DR UV-Vis спектроскопија, Месбауерова спектроскопија, XPS - Фотоелектронска спектроскопија X-зрацима, AES – Ожеова спектроскопија, XRF – рендгенска флуоресценција, EDS – енергетски дисперзивна спектроскопија X-зрачења, методе термијске анализе – TG, DTG, DTA, DSC, ТPD/О/R – Температурски програмирана десорпција/оксидација/редукција, SЕМ/ТЕМ – Скенирајућа и трансмисиона електронска микроскопија, АFM – микроскопија атомских сила, STM – скенирајућа тунелска микроскопија, живина порозиметрија, N2 физисорпција, преглед метода за одређивање расподеле величина честица и механичких особина материјала итд.
 • Електрокатализа.
 • Фотокатализа.
 • Биокатализа – ензими.
 • Катализа у индустрији.
 • Каталитички реактори, пренос масе и топлоте.
 • Моделовање каталитичких система.

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:26 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет