Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
576H1

Назив предмета:
Синтеза и карактеризација полимера

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Јасна А. Ђонлагић
редовни професор, Технолошко-металуршки факултет, Карнегијева 4, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Продубљују се знања о механизму и кинетици ланчаних и ступњевитих полимеризација. Изучавају се начина карактерисања полимера у погледу хемијског састава, структуре макромлолекула, одређивања моларне масе и расподеле моларних маса, понашања полимера у разблаженим растворима као и у одређивању физичких стања полимера.

Исход:

Студенти су стекли способност да осмисле и конципцирају синтезу полимера ланчаним и ступњевитим полимеризацијама, и сагледали начине карактерисања полимера у погледу хемијског састава, структуре, величине и расподеле величина молекула као и термичких и механичких својстава полимера.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад и домаћи задаци.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. G. Odian: Principles of Polymerization, Forth ed. Wiley, New York, 2001.
 2. K. Matyjaszewski: Controlled/Living Radical Polymerization: Progress in ATPR, NMP and RAFT, ACS symposium series, Washington DC, 2000.
 3. С. М. Јовановић, Ј. Ђонлагић: Хемија макромолекула, ТМФ, Београд (ISBN 86-7401-181-0).
 4. С. Јовановић, К. Јеремић: Карактерисање полимера, ТМФ, Београд, 2007.

Помоћна литература:

 • H. G. Elias: An Introduction To Polymer Science, VCH, Weinheim, 1st ed., 1997.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Увод. Молекулска структура полимера. Одређиванје хемиског састава и структуре полимера. Одређивање моларне масе и расподеле моларних маса. Физичка стања полимера. Одређивање вискозности разблажених раствора полимера. Механичка својства полимера.
 2. Ступњевите полимеризације. Механизам и кинетика ступњевитих полимеризација. Синтеза линеарних, разгранатих и умрежених полимера. Дендримери и хиперразгранати полимери. Теорије формирања гела.
 3. Полимеризација као ланчана реакција. Радикална полимеризација. Утицај температуре и притиска на брзину полимеризације и степен полимеризације. Моларне масе и расподела моларних маса полимера.
 4. Јонске полимеризације. Механизам и кинетички изрази за бруто брзине јонских полимеризација. Кинетика реверзибилних полимеризација.
 5. Стереоспецифичне полимеризације. Металоценски катализатори.
 6. Реакције кополимеризације. Одређивање параметара кополимеризације и дужине секвенци. Кинетика кополимеризације.
 7. 7. Кoнтролисане или живе радикалне полимеризације. Инифертери. Полимеризација трансфером атома. Полимеризација трансфером групе. Метатезна полимеризација. Полимеризација мономера на носачу - матрици.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:25 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет