Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
575H1

Назив предмета:
Биомаркери у реконструкцији геолошке еволуције

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Стицање ширих сазнања о биомаркерима, њиховом пореклу, променама у геосфери, методама идентификације и њиховој примени у интерпретацији порекла, палеосредине таложења, стратиграфске припадности, потенцијала и зрелости органске супстанце рецентних седимената и фосилних горива.

Исход:

Детаљно познавање порекла, промена у геосфери и метода идентификације биомаркера. Могућност самосталне реконструције геолошке еволуције рецентних седимената и фосилних горива.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • K. E. Peters, C. C. Walters, J. M. Moldowan: The Biomarker Guide, Cambridge University Press, 2005, Cambridge, UK, ISBN 978-0-521-83762-0 (одабрани делови)
 • К. Стојановић: Интерни материјал, 2012.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

25 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Rock-Eval пиролиза.
 • Састав мацерала.
 • Рефлексија хуминита/витринита.
 • Идентификација биомаркера.
 • Н-алкани и н-алканони.
 • Једињења са изопреноидним скелетом.
 • β-Каротен, изорениератен, хлоробактен и производи њихових трансформација у геосфери.
 • Конвенционални стероидни биомаркери, стероиди кратког низа и метиловани стероиди.
 • Конвенционални хопаноиди, нове серије хопаноида (28-нор-, метил-, хопаноиди са седмочланим прстеном С, рано елуирајући хопаноиди, изохопаноиди).
 • Трициклични терпани (хејлантани), тетрациклицни полипреноиди.
 • Биомаркери са абијетанским, пимаранским и филокладанским скелетом.
 • Биомаркери који воде порекло од амирина скривеносеменица.
 • Ароматични угљоводоници (арилизопреноиди, деривати нафталена, фенантрена, дибензотиофена, дибензофурана, пирена, хризена, пицена, ароматични стероиди и хопаноиди).
 • Сумарна интерпретација маринских средина таложења.
 • Сумарна интерпретација терестичних средина таложења.
 • Сумарна интерпретација језерских средина таложења.
 • Сумарна интерпретација редокс потенцијала у средини таложења.
 • Сумарна интерпретација хиперсланих средина таложења.
 • Сумарна интерпретација литологије (карбонати и шејлови).
 • Сумарна интерпретација геолошке старости.
 • Сумарна интерпретација потенцијала и степена зрелости органске супстанце.

Семинарски радови:

25 поена

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:25 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет