Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
524S1

Назив предмета:
Природни ресурси

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E14S1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Илија Д. Брчески
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања + пет часова лабораторијских вежби (3+0+5)

Циљеви:

Кроз предмет Природни ресурси студент би требало да савлада термине природних ресурса. Наиме, природни ресурси су основ за опстанак човека и непознавање начина приступа природним ресурсима као и њихово прекомерно искоришћавање сигурно ће довести до угрожавања опстанка људске врсте. Студенти треба да схвате основе рационалног приступа природним ресурсима и појмове одрживог развоја. Такође, циљ овог предмета је и упознавање са међународним конвенцијама у овој области, чије поштовање треба да омогући одржавање равнотеже и неисцрпљивање ресурса само од стране неколико генерација. На овом курсу студент ће:

 • научити основне појмове природних ресурса;
 • савладати појам одрживог развоја у односу на ресурсе;
 • научити приступ савременог света како да се природни ресурси чувају;
 • упознати међународне конвенције о очувању природних ресурса;
 • савладати методе за одредјивање најповољнијег начина коришћења ресурса.

Исход:

Сагледавање значаја природног ресурса. Обновљивост природних ресурса, односно упоређивање начина потрошње и начина обнављања. Штетност прекомерне потрошње и развој осећаја за штедњу природних ресурса.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне и теоријске вежбе.

Ваннаставне активности:

Стручна ескурзија.

Литература:

Основна литература:

У изради.

Помоћна литература:

Подзаконска акта, правилници о заштићеним локалитетима.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Појам ресурса. Дефинисање природних ресурса. Вода као ресурс. Потрошња водених ресурса. Угрожавање водених ресурса. Водни организми и искоришћавање мора. Шуме као ресурс. Рудно богатство као ресурс. Стратешке рудне сировине. Експлоатација рудних сировина. Природни енергетски ресурси. Нафта као природни ресурс. Основни појам биодиверзитета. Важност очувања генских ресурса. Важност очувања познатих природних заштитних механизама (озон, атмосферске равнотеже...).

Лабораторијске вежбе:

20 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Начин репрезентативног узорковања неких природних ресурса - практични рад.
 • Елементи квалитета природних ресурса - теоријски рад.
 • Основни начини процене квантитета или важности неких природних ресурса - теоријски рад.
 • Гаснохроматографско одређивање ПЦБ у води - угрожавање воде као ресурса - експериментално.
 • Модели за предвиђање нарушавања квалитета неких природних ресурса - теоријски рад.
 • Посета заштићеним природним добрима - очување генетских ресурса.

Писмени испит:

35 поена

Усмени испит:

35 поена

Wed Apr 24 16:29:25 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет