Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
279H1

Назив предмета:
Хемијско оружје

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Љубодраг В. Вујисић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Упознати студенте са:

 • класама хемијских једињења која се убрајају у хемијско оружје, са освртом на индустријске супстанце које се осим у мирољубиве сврхе могу користити и као прекурсори хемијских агенаса обухваћених Конвенцијом о хемијском оружју (CWC) УН;
 • стратегијом анализе хемијског оружја: прикупљањем узорака, њиховом припремом и анализом савременим инструменталним методама на терену и у лабораторији.

Исход:

По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да:

 • разумеју физичка и хемијска својства једињења која се примењују као хемијско оружје и механизме њиховог дејства, знају њихове прекурсоре и деградационе производе;
 • спроводе поступке за узорковање и припрему узорака за анализу;
 • изаберу погодне методе инструменталне анализе за идентификацију аналита забрањених Конвенцијом и за анализу различитих класа хемијског оружја.

Такође ће бити обучени за обраду резултата и писање извештаја по правилима међународне Организације за забрану хемијског оружја (OPCW).

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови, домаћи задаци.

Ваннаставне активности:

Предавања гостујућих предавача.

Литература:

Основна литература:

 1. Markku Mesilaakso (editor): Chemical weapons convention chemicals analysis sample collection, preparation and analytical methods, John Wiley & Sons Inc. 2005, ISBN 0-470-85425-1
 2. Paula Vanninen (editor): Recommended operating procedures for analysis in the verification of chemical disarmament, Univerzitet u Helsinkiju 2011, ISBN 978-952-10-7408-0
 3. Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Organizacija za zabranu hemijskog oružja - OPCW 2005.

Помоћна литература:

 1. Слободан Милосављевић: Структурне инструменталне методе, Хемијски факултет 2014, ISBN 978-86-7220-066-9
 2. Веле тешевић: Основе масене спектометрије органских једињења, Хемијски факултет 2013, ISBN 978-86-7220-054-6
 3. Erno Pretsch, Philippe Buhlmann, Martin Badertscher: Structure Determination of Organic Compounds, Springer Berlin 2009, ISBN 978-3-540-93809-5
 4. Work Instruction for the Reporting of the Results of the OPCW Proficiency Tests (QDOC/LAB/WI/PT04), интерна документа
 5. Извор са Интернета: www.opcw.org

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Историјат хемијског оружја.
 • Конвенција о хемијском оружју (Chemical Weapons Convention) УН и Организација за забрану хемијског оружја (OPCW).
 • Врсте хемијског оружја и механизми деловања.
  Пликавци: сумпорни мастарди (H, HD), азотови мастарди (HN), луизити (L) и фозген-оксим (CX).
  Крвни отрови: цијановодоник (AC), хлорцијан (CK) и арсин (SA).
  Нервни отрови: табун (GA), сарин (GB), соман (GD), VX (GF).
  Отрови природног порекла: сакситоксин, рицин, тетродотоксин, металопротеазе змијског отрова.
 • Злоупотреба хемијских супстанци широке потрошње у циљу прављења хемијског оружја.
 • Узорковање и теренска анализа.
 • Стратегија припреме реалних узорака.
 • Инструменталне методе у анализи хемијског оружја.
  Гасна и течна хроматографија (GC-FPD(P,S), GC-NPD, GC-AED, GC-ECD, GC-FID, LC-DAD, LC-RID)
  Гасна и течна хроматографија са масеном спектрометријом (GC-EI-MS, GC-CI-MS, GC-MS-MS, GC-HRMS, LC-ESI-MS, LC-APCI-MS, LC-MS-MS, LC-HRMS, LC-MSn)
  Нуклеарна магнетна резонанција (1H NMR, 13C NMR, 15N NMR, 19F NMR, 31P NMR, 2D NMR)
 • Обрада резултата (AMDIS, NIST, OCAD, MassHunter, Chem Station, Mass Profiler).
 • Тест оспособљености акредитованих лабораторија за анализу хемијског оружја (OPCW Proficiency test).
 • Писање извештаја по OPCW правилима.
 • Регионална и међународна сарадња у забрани хемијског оружја.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:18 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет