Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
272H1

Назив предмета:
Нове синтетичке методе

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Радомир Н. Саичић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Упознати студенте са савременим достигнућима у области органске синтезе, што обухвата: 1) Нове реакције, 2) нове реагенсе и катализаторе, 3) модификоване услове за извођење органских реакција, 4) каталитичку асиметричну синтезу, 5) домино-реакције и 6) методе паралелне синтезе и комбинаторне хемије.

Исход:

Оспособљеност за самосталан избор и примену оптималних синтетичких поступака у циљу решавања конкретних задатака у области научно-истраживачког рада и/или индустријске примене.

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Р. Н. Саичић: Синтезе комплексних органских молекула - скрипта, 2007.
 • I. Ojima: Catalytic Asymmetric Synthesis, Wiley VCH, N. Y., 2000., ISBN 0-471-29805-0
 • L. S. Hegedus: Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules, University Science Books, Sausalito, California, 1999. ISBN 1-891389-04-1
 • J. Tsuji: Transition Metal Reagents and Catalysts, John Wiley & Sons, N. Y., 2000. ISBN: 0-471-56027-8

Помоћна литература:

 • Примарна литература доступна у библиотеци Хемијског факултета, као и у електронској верзији.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

15 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Основе реактивности органометалних комплекса прелазних метала;
 • Енантиоселективне хидрогенизације;
 • Енантиоселективне оксидације;
 • Укрштена купловања;
 • Хекова реакција;
 • Метатеза алкена
 • Стварање везе угљеник-азот и угљеник-кисеоник помоћу органопаладијумових катализатора;
 • Асиметрична алдолна реакција;
 • Асиметричне перицикличне реакције;
 • Органокатализа;
 • Домино-реакције;
 • Нови растварачи у органској синтези;
 • Полимерно везани реагенси;
 • Паралелна синтеза и комбинаторна хемија;
 • Примена ултразвука, микроталаса и високог притиска у органској синтези.

Семинарски радови:

15 поена

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:18 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет