Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
177H1

Назив предмета:
Магнетохемија

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Тамара Р. Тодоровић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Курс обухвата упознавање студената са најважнијим аспектима магнетизма, магнетохемијским мерењима у неорганској, органској, аналитичкој хемији и биохемији и типовима магнетизма у координацијској хемији (парамагнетизам, феромагнетизам, метамагнетизам и антиферомагнетизам), са посебним освртом на парамагнетизам атомских и квази атомских ситема, као и парамагнетизам једињења прелазних елемената. Разматраће се различите методе синтезе и карактеризације магнетних материјала, као и њихова примена.

Исход:

По завршетку курса студент ће овладати следећим знањима: начинима синтезе магнетних материјала, основним методама карактеризације и њиховом применом.

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Припрема семинарског рада.

Литература:

Основна литература:

  • A. F. Orchard: Magnetochemistry, Oxford University Press, New York, 2003.

Помоћна литература:

  • R. L. Carlin: Magnetochemistry, Springer-Verlag, Berlin, 1986.
  • O. Kahn: Molecular Magnetism, VCH Publishers Inc., New York, 1993.
  • Чланци из међународних часописа.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

  1. Увод у принципе и феномен укупног магнетизма (историјски аспекти; елементарни концепт магнетизма; различити облици укупног магнетизма; мерење укупне сусцептибилности; магнетохемијска мерења у неорганској, органској, аналитичкој хемији и биохемији).
  2. Утицај електронске структуре атома на магнетизам (квантно-механички приступ; спин електрона; електронски магнетни момент; више-електронска стања; спин-орбиталне интеракције; петурбациона теорија и мешање стања).
  3. Детаљнији осврт на аспекте укупног магнетизма (спински парамагнетизам; Вејсово поље и Кири-Вејсов закон; Земанов ефекат другог реда и његове последице; укупни парамагнетизам; кооперативни магнетизам; дијамагнетизам; метали у елементарном стању; парамагнетизам као последица нуклеарног спина).
  4. Парамагнетизам - I део: атомски и квази-атомски ситеми (комбиновани ефекат спинског и ангуларног орбиталног момента; парамагнетна сусцептибилност скупа атома; парамагнетизам једињења лантаноида и актиноида).
  5. Парамагнетизам - II део: једињења прелазних елемената (орбитално цепање у кубним лигандним пољима; високо-спински и ниско-спински комплекси; порекло орбиталног цепања; комплекси чија је симетрија нижа од кубне; орбитални допринос магнетном моменту).
  6. Магнетни материјали (методе синтезе; карактеризација; примена; молекулски магнети; одабрани примери магнетних материјала).

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

70 поена

Wed Apr 24 16:29:15 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет