Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
175H1

Назив предмета:
Неорганске синтезе

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Илија Д. Брчески
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Стицање ширих знања о разноврсности метода и техника које се примењују приликом синтеза неорганских, а посебно координационих једињења, као и о техникама пречишћавања синтетисаних једињења.

Исход:

Развијена способност студената да самостално изаберу најпогодније методе синтеза конкретних неорганских, а првенствено координационих једињења.

Облици наставе:

Комбинована настава: предавања ex cathedra; интерактивни приступ; дискусија о решавању појединих проблема; консултативна настава. Израда семинарског рада.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • G. S. Girolami, T. T. B. Rauchfuss, R. J. Angelici: Synthesis and technique in inorganic chemistry; University Science Books; 1999.

Помоћна литература:

 • F. Basolo, R. C. Johnson: Coordination Chemistry; W. A. Benjamin, Inc; New York, Amsterdam 1964.
 • Оригинални научни радови

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

30 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 • Синтезе октаедарских комплекса реакцијама супституције (у воденим и у неводеним растворима).
 • Реакције супституције без раскидања везе метал-донорни атом.
 • Синтезе комплекса без растварача.
 • Синтезе комплекса квадратно-планарне геометрије; trans-ефекат.
 • Синтеза cis-trans изомера.
 • Примена хроматографских метода у синтези комплексних једињења.
 • Раздвајење оптичких изомера фракционом кристализацијом дијастереоизомерних комплексних соли.
 • Синтезе комплексних једињења које укључују редокс процесе.
 • Синтезе парамагнетичних и дијамагнетичних комплекса.
 • Одређивање састава комплексних јона Job-овом методом.
 • Фактори који утичу на стабилност комплекса; одређивање константе стабилности координационих једињења.
 • Синтезе полинуклеарних комплекса уз грађење везе метал-метал и комплекса са лигандима у мосту.
 • Примери синтеза органометалних једињења. "Високотемпературни" суперпроводник YBaCu3O7.
 • Молекулска сита - зеолит X.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:15 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет