Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
174H1

Назив предмета:
Неоргански материјали

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73H1), стручно-апликативни предмет

Хемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74H1), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Александар С. Николић
научни саветник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања (5+0+0)

Циљеви:

Упознавање студената са најважнијим аспектима науке о неорганским материјалима. Курс ће обухватати дефинисање класа неорганских материјала, њихове особине и примену. Разматраће се различите методе синтезе материјала (физичким и хемијским поступцима), различите методе њихове карактеризације (хемијска анализа, дифракција X-зрака, електронска микроскопија, термална, магнетна, диелектрична мерења) и примене (електротехнички, медицински материјали, материјали ѕа широку примену, материјали посебних намена).

Исход:

По завршетку курса студент ће овладати следећим знањима: начинима синтезе поликристалних и наночестичних материјала, основним методама карактеризације материјала и њиховом применом.

Облици наставе:

Предавања, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Посета институтима и лабораторијама који се баве неорганским материјалима.

Литература:

Основна литература:

  • B. D. Fahlman: Materials Chemistry, Springer 2011.
  • J. N. Lalena, D. A. Cleary: Principles of Inorganic Materials Design, John Wiley & Sons Inc. 2010.
  • K. J. Klabunde: Nanoscale Materials in Chemistry, John Wiley & Sons New York 2001.

Помоћна литература:

  • Најновији чланци из међународних часописа.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

20 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

  • Појмови "неоргански материјали", "нови неоргански материјали", "функционални наноматеријали", "нанотехнологија"... Подела неорганских материјала према особинама, методима добијања и примене.
  • Добијање неорганских материјала: Физичке и хемијске методе.
  • Савремене методе синтезе материјала. Циљане методе синтезе и предвиђање особина нових материјала.
  • Карактеризација неорганских материјала: електронска микроскопија (SEM/TEM), одређивање активне површине (BET), рендгено-структурна анализа праха, термалне методе (TG/DTA/DSC), спектроскопске, магнетне, електричне методе...
  • Примена неорганских материјала у свакодневној употреби, електроници, медицини, посебним наменама.

Семинарски радови:

20 поена

Напомене:

Обрада примера новог неорганског материјала: планирање и оптимизација поступка добијања, карактеризација добијеног материјала и његова примена.

Презентација рада, дискусија.

Усмени испит:

60 поена

Wed Apr 24 16:29:15 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет