Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
102T1

Назив предмета:
Практикум из неорганске хемије

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Илија Д. Брчески
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа лабораторијских вежби (0+0+4)

Циљеви:

Циљ предмета је да студенти овладају експерименталним техникама које се примењују у неорганској хемији. Кроз одабране експерименте студенти се упознају са физичким и хемијским својствима елемената (одабраних група Периодног система елемената) и њихових једињења. Програм експерименталних вежби прати програм предавања на предмету Неорганска хемија (1152S). Завршни термини вежби су посвећени самосталној синтези два неорганска препарата у циљу обуке студената за самостални лабораторијски рад, као и одабраним методама карактеризације неорганских супстанци. Студенти се упознају и са основама бионеорганске хемије кроз последњу експерименталну вежбу.

Исход:

Овладавање основама експерименталног рада у неорганској хемији, разликовање својстава елемената и њихових једињења на основу експерименталних резултата, обучавање за самосталан лабораторијски рад и оспособљавање за праћење курсева хемије који следе.

Облици наставе:

Експерименталне вежбе. Напомена: Присуство на лабораторијским вежбама је обавезно. Свака вежба мора бити урађена и одбрањена. Предиспитне поене додељује асистент на основу знања приказаног приликом писмене одбране вежбе (максимално 60 поена).

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  1. И. Брчески, М. Перић: Практикум неорганске хемије за студенте смера Хемија животне средине, Досије, Хемијски факултет, Београд, 2012. (ISBN 978-86-6047-067-8)
  2. Ненад Јуранић: Збирка задатака из опште хемије, Студентски трг, Београд, 2004.
  3. 3. С. Нешић и Ј. Вучетић: Неорганска препаративна хемија, Грађевинска књига, Београд, 1969.

Помоћна литература:

  • Т. Тодоровић, В. Медаковић: Практикум из неорганске хемије (у редакцији проф. др Софије Совиљ), Хемијски факултет, Београд, 2013. (ISBN 978-86-7220-051-5)

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Лабораторијске вежбе:

60 поена (4 часа недељно)

Писмени испит:

40 поена

Tue Dec 18 12:29:26 2018

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет