Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
053S1

Назив предмета:
Моделовање загађења у атмосфери

Школска година:

2018/2019.

Услови похађања:

052S1

ЕСПБ:

4

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 4. година, летњи семестар, изборни (E13S1), научно-стручни предмет

Наставник:

др Лазар А. Лазић
редовни професор, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ наставе моделовања загађења у атмосфери је да упозна студенте са рачунарским методама моделовања и прогнозирања атмосфере и транспортa загађујућих материја у њој.

Исход:

Полагањем овог испита студент је овладао новим и сложеним техникама асимилације података и моделовања загађења у атмосфери као и могућностима њиховог прогнозирања. Увод у научни рад је важан исход овог предмета.

Облици наставе:

Предавања и семинари.

Ваннаставне активности:

Студент ради домаће задатке, сређује предавања, учи, информише се у вези семинара и градива (књиге, интернет и сл).

Литература:

Основна литература:

 1. Лазар Лазић: Моделовање загађења у атмосфери. Хемијски факултет, 2013, скрипте.
 2. Завиша Јањић: Моделирање атмосфере I. Институт за метеорологију Физичког факултета, 1993, скрипте.
 3. Лазар Лазић: Прогноза времена, Хидрометеоролошки завод Србије, Београд, 2010.

Помоћна литература:

 1. Reiter, Elmar R.: Atmospheric Transport Processes. Part 3: Hydrodinamic Tracers. U.S. Atomic Energy Commission. 1972.
 2. Schultz, Martin G.; Bey, Isabelle: Numerical modelling of long-range pollution transport. Springer. P 238. 2004.
 3. ECMWF: Global Earth-System Modelling and Monitoring. Seminar Proceedings. P 336. 2005.
 4. Интернет странице: Појмовник: http://jadran.gfz.hr/pojmovnik.html

Прогнозе времена - домаће: http://www.hidmet.gov.rs/, http://www.vreme.yunet.com/, http://www.sewa-weather.com/, http://www.weather2umbrella.com/, http://www.meteos.co.rs/

Прогнозе времена - иностране: http://www.westwind.ch/, http://www.ecmwf.int/, http://www.ncep.noaa.gov/, http://www.wmo.ch/, http://www.eumetnet.eu.org/

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 • Уводне напомене: Основни појмови о атмосфери.
 • Стабилност атмосфере и проблеми загађења.
 • Основни загађивачи атмосфере. Једначина дифузије.
 • Основни принципи моделовања транспорта загађења.
 • Гаусовски модели локалног транспорта загађења.
 • Методи мерења и асимилације података о загађењу.
 • Основни методи моделовања: метод коначних разлика.
 • Моделовање атмосфере: Основне једначине, геометрија модела.
 • Прогнозирање атмосфере: Методи рачунања прогнозе времена.
 • Регионални и глобални модели атмосфере.
 • Лагранжевски методи. Модели трајекторија, инверзни модели.
 • Модели хемијских трансформација.
 • Примери хемијских прогноза. Представљање резултата.
 • Тачност и верификација модела.
 • Завршни колоквијум.

Семинарски радови:

20 поена

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

50 поена

Wed Apr 24 16:29:13 2019

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет