Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[?????]

dr Ivan V. Mićović

redovni profesor (1941-2001)
Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za organsku hemiju

Rođen je u Beogradu 1941. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na hemijskoj grupi Prirodnomatematičkog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1965. godine, magistrirao 1968, a doktorirao 1971. godine. Na posledoktorskim studijama bio je od 1971. do 1973. godine na The University of Georgia, Athens, USA.

Profesionalnu karijeru započeo je 1966. god. kao profesor hemije u VI Beogradskoj gimnaziji, da bi 1968. god. postao asistent na Odseku za hemiju i fizičku hemiju PMF-a Univerziteta u Beogradu (kasnije Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu). Na istom fakultetu izabran je za docenta 1978. godine, za vanrednog profesora 1987. godine, a za redovnog profesora 1997. godine.

Predavao je sledeće predmete: Viši kurs organske hemije za studente primenjene hemije, Organska hemija za studente fizičke hemije, kao i izborne predmete: Hemija heterocikličnih jedinjenja, Hemija karbocikličnih jedinjenja i Primenjena organska hemija. Takođe je bio mentor za više diplomskih radova, kao i magistarskih i doktorskih disertacija. Objavio je preko 40 naučnih radova i preko 50 saopštenja na naučnim skupovima, uglavnom iz sintetičke organske hemije, sinteze lekova i izolovanja i sinteze prirodnih proizvoda, kao i veći broj stručnih radova. U toku svoje dugogodišnje uspešne saradnje sa privredom razvio je veći broj laboratorijskih i poluindustrijskih postupaka za proizvodnju čistih hemikalija kao i različitih preparata za potrebe domaće industrije (preko 170 postupaka).

Bio je prodekan Odseka za hemijske i fizičkohemijske nauke kao i Prirodnomatematičkog fakulteta. Kao aktivan član Srpskog hemijskog društva (SHD) i njegov podpredsednik u jednom periodu, učestvovao je u organizaciji značajnih internacionalnih i domaćih naučnih skupova i bio član izdavačkog odbora časopisa SHD (Journal of the Serbian Chemical Society). Izabran je za zaslužnog i za počasnog člana SHD i odlikovan madaljom SHD. Bio je takođe član Američkog hemijskog društva.

Preminuo je oktobra 2001. godine.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet