Konkursi i izbori

8. 5. 2024.
Izbor Đurđe Ivković u zvanje istraživač-saradnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Đurđe Ivković, master hemičara, istraživača-pripravnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja. 


25. 4. 2024.
Izbor dr Mirjane Mačvanin u zvanje viši naučni saradnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Mirjane Mačvanin, doktor mikrobiologije, naučnog saradnika, kandidata za izbor u zvanje viši naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.