Konkursi i izbori

10. 3. 2023.
Izbor dr Tafadžve Kasekea u zvanje istraživač-saradnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Tafadžve Kasekea, doktora nauka o hrani, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


1. 3. 2023.
Izbor dr Aleksandra Stojsavljevića u zvanje viši naučni saradnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Aleksandra Stojsavljevića, dipl. biohemičara i master hemičara, naučnog saradnika Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu, kandidata za ibor u zvanje viši naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.