Doktorati

29. 5. 2023.
Đurđa (Dobrivoj) Krstić - Izveštaj Komisije za ocenu doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu doktorske disertacije kandidata Đurđe (Dobrivoj) Krstić, master hemičara, pod naslovom:

Metabolomička procena autentičnosti semena samoniklog i gajenog voća

Izveštaj Komisije i doktorska disertacija biće dostupni javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


24. 5. 2023.
Ljiljana (Kamenko) Koračak - Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Ljiljane (Kamenko) Koračak, master hemičara, pod naslovom:

Sinteza derivata artemizinina koji ispoljavaju selektivnost ka tumorskim ćelijama i potencijal za reverziju rezistencije

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


23. 5. 2023.
Aleksandar (Vladan) Janković - Prijava teme za izradu doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti prijavu teme za izradu doktorske disertacije kandidata Aleksandra (Vladan) Jankovića, master hemičara, pod naslovom:

Totalna sinteza (+)-vaihoensena

Prijava teme sa prilozima biće dostupna 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.