Doktorati

17. 5. 2024.
Nevena (Mirko) Surudžić - Odbrana doktorske disertacije

Kandidatkinja Nevena (Mirko) Surudžić braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Uklanjanje fenola i tekstilnih boja iz otpadnih voda imobilizovanim peroksidazama iz rena (Armoracia rusticana) i gljive bele truleži (Phanerochaete chrysosporium)

Datum i mesto odbrane: 30. 5. 2024. godine u 10 časova u Sali za sednice Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16.

Odbrana doktorske disertacije obaviće se pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Radivoje Prodanović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta,
  2. dr Marija Gavrović - Jankulović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Hemijskog fakulteta, 
  3. dr Milica Spasojević Savković, viši naučni saradnik Univerziteta u Beogradu - Inovacionog centra Hemijskog fakulteta,
  4. dr Zorica Knežević Jugović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Tehnološko-metalurškog fakulteta,
  5. dr Nataša Božić, naučni saetnik Univerziteta u Beogradu - Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. 

 

13. 5. 2024.
Aleksandar (Dragan) Bisenić - Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Aleksandra (Dragan) Bisenića, master biohemičara, pod naslovom:

Ispitivanje potencijala anaerobnih bakterija proizvođača masnih kiselina kratkog lanca kao neurobiotika u mišijem modelu multiple skleroze

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


8. 5. 2024.
Marko (Stefan) Stojičkov - Izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Marka (Stefan) Stojičkova, master hemičara, pod naslovom:

„Sinteza i karakterizacija kompleksa Mn(II), Fe(III), Co(II), Cu(II) i Zn(II) sa hidrazonskim derivatima 2,6-diacetilpiridina i 2-acetiltiazola”

Izveštaj komisije i doktorska disertacija biće dostupni javnosti 30 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.


23. 4. 2024.
Katarina (Zoran) Simić - Izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu doktorske disertacije kandidata Katarine (Zoran) Simić, master hemičara, pod naslovom:

Metabolomičko ispitivanje biomarkera u serumu obolelih od shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja

Izveštaj komisije i doktorska disertacija biće dostupni javnosti 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Fakulteta.


23. 4. 2024.
Stefan (Goran) Ivanović - Izveštaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu doktorske disertacije kandidata Stefana (Goran) Ivanovića, master hemičara, pod naslovom:

Metabolomički pristup u kontroli kvaliteta lekovitog bilja i biljnih preparata

Izveštaj komisije i doktorska disertacija biće dostupni javnosti 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Fakulteta.