Obaveštenje o Danubius Young Scientist Award 2024

FAKULTETIMA I INSTITUTIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Obaveštavamo Vas da je na stranici vesti Univerziteta u Beogradu oglašen poziv za ovogodišnji konkurs za nagradu Danubius Young Scientist Award:

https://www.bg.ac.rs/danubius-young-scientist-award-2024/

Austrijsko savezno ministarstvo za nauku, istraživanje i privredu i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu i ove godine dodeljuje Danubius Young Scientist Award. Želja tog ministarstva je da podstakne mlade naučnike/naučnice da istraže pitanja i teme koji su specifično vezani za Dunavsku regiju. Predviđeno je 14 nagrada za po jednog mladog naučnika/naučnicu iz po jedne zemlje članice Evropske strategije za Dunavsku regiju: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Nemačke, Slovenije, Rumunije, Slovačke, Srbije i Ukrajine. Nagrada iznosi 1.350,00 € po dobitniku/dobitnici. U ovoj godini, na konkurs se mogu prijaviti svi kandidati koji su završili doktorske ili master studije nakon 1. januara 2019. godine.

 Na konkurs se šalju sledeća dokumenta:

1) Dokument kojim se nominuje kandidat od strane matične ustanove (pismo preporuke – ne duže od 1 stranice),

2) Jedinstven dokument koji sadrži sledeće (maksimalno tri stranice):

a) izvod naučnog rada kandidata/kandidatkinje (na primer: doktorske disertacije, master rada, naučnog dela ili publikacije i sl.), u kojoj se objašnjava i značaj rada kandidata/kandidatkinje za Dunavsku regiju, odnosno značaj izvan nacionalnog okvira (na engleskom),

b) bio-bibliografija kandidata/kandidatkinje (Curriculum Vitae sa listom publikacija, na engleskom),

3) Kopija diplome ili uverenja o sticanju naučnog naziva doktora nauka ili akademskog naziva master (kao potvrda da je ispunjen kriterijum da je lice doktoriralo ili masteriralo nakon 1. januara 2019. godine; ovaj dokument ne mora da bude na engleskom).

Kandidata/kandidatkinju predlaže njegova/njena matična članica Univerziteta u Beogradu: fakultet ili institut. Prijave moraju biti na engleskom i u elektronskom formatu.

Prijave poslate direktno Dunavskoj rektorskoj konferenciji neće biti razmatrane.

Prijave se mogu podneti isključivo u elektronskom formatu na adresu nauka@rect.bg.ac.rs do 15. aprila 2024. godine.

Žiri Univerziteta u Beogradu će razmotriti prispele prijave i proslediti pet najboljih radova sa različitih jedinica Univerziteta u Beogradu međunarodnom žiriju koji će doneti konačnu odluku. Najviše rangirani kandidat iz svake zemlje EU strategije za Dunavsku regiju će biti dobitnik ili dobitnica nagrade.

Bliži uslovi konkursa mogu se naći na https://www.idm.at/activities/awards/danubius-young-scientist-award/