Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Slika]

dr Olivera S. Marković

istraživač-saradnik
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Beograd
Centar za hemiju

Telefon:   011-3336788

Telefon (lokalni):   788

Laboratorija:   529

E-mail:   olja AT chem · bg · ac · rs

Lični podaci

Datum rođenja: 21. 6. 1990. Jezici koje koristi: srpski (maternji), engleski i ruski.

Obrazovanje i usavršavanja

2009-2013: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2013-2014: Master akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2014-2022: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

2016-2019: Istraživač-pripravnik / Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (Beograd)

2019: Istraživač-saradnik / Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Fizičko-hemijska karakterizacija biološki aktivnih i potencijalno biološki aktivnih supstanci (kiselinske konstante, rastvorljivost, lipofilnost).

Interakcije biološki aktivnih i potencijalno biološki aktivnih supstanci sa raznovrsnim agensima u fiziološkim uslovima.

Jonske ravnoteže.

ADMET

Nagrade i priznanja

2015: Stipendija za studente doktorskih akademskih studija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R Srbije

Ostale aktivnosti

Član sledećih naučnih društava:

Brojevi za identifikaciju autora:

Istraživač na projektima:

Angažman u nastavi

Izabrane reference

Fri Sep 16 23:23:21 2022

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet