Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Slika]

dr Snežana D. Bojović

Telefon:   011-3336854

Telefon (lokalni):   854

Kabinet:   472

E-mail:   sbojovic AT chem · bg · ac · rs

Lični podaci

Datum i mesto rođenja: 8. 1. 1945, Beograd. Udata. Jezici koje koristi: srpski (maternji), engleski, nemački i francuski.

Obrazovanje i usavršavanja

1967: Osnovne studije - Hemijske nauke / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

1971: Magistratura - Hemijske nauke / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

1984: Doktorat - Hemijske nauke / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

1987: Docent / Prirodno-matematički fakultet (Beograd)

1992: Docent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1996: Vanredni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2002-2010: Redovni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Istorija hemije i prirodnih nauka u Srbiji. Metodika nastave hemije.

Ostale aktivnosti

Član Srpskog hemijskog društva od 1998. do 2004. Sekretar SHD od 1998. do 2004. Član predsedništva SHD.

Šef Katedre za nastavu hemije od 1990. do 31. 12. 2009.

Rukovodilac smera Istorija i filozofija nauke i tehnologije pri Centru za multidisciplinarne studije od 1990. do 2008. Rukovodilac kursa Osnivanje i razvoj prirodnih nauka u Srbiji pri AAOM od 1999. do 2000. Glavni urednik časopisa "Flogiston" od 2000. Rukovodilac smera Istorija i filozofija nauke i tehnologije - doktorske studije Univerziteta u Beogradu od 2008.

Izabrane reference

Knjige i revijalni radovi / Books and reviews:

 1. S. Bojović, Ugljovodonici, Naučna knjiga, Beograd, 1978 (168)
 2. S. Bojović, Organska hemija, Viša pedagoška škola, Beograd, 1979 (247)
 3. S. Bojović, Hemija u Srbiji u 19. veku, Naučna knjiga, Beograd, 1989 (202)
 4. S. Bojović, Sima Lozanić u srpskoj nauci i kulturi, Galerija Srpske akademija nauka i umetnosti i Muzej nauke i tehnike, Beograd, 1993 (99)
 5. D. Vitorović, S.Bojović, Ž. Čeković, Vukić M. Mićović 1896-1981, život i delo, Hemijski fakultet i Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996 (142)
 6. S. Bojović, Sima Lozanić, Edicija Znamenitiji Srbi, I kolo Velkikani Nauke, Princip, Beograd, 1996 (262)
 7. S. Bojović, Sto godina Srpskog hemijskog društva, Srpsko hemijsko drušrvo, Galerija nauke i tehnike SANU, Muzej nauke i tehnike, Beograd, novembar 1997. (katalog za izložbu, 23 strane)
 8. S. Bojović, Pedeset godina Nastavne sekcije Srpskog hemijskog društva, Srpsko hemijsko društvo, Beograd, 1999 (226)
 9. S. Bojović, P. Pfendt, B. Jovančićević, Ž. Čeković, B. Šolaja, Dragomir Vitorović. Osamdeset godina života i rada, Beograd, 2006, 1-67
 10. S. Bojović, Hemija u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti , Srpska akademija nauka i umetnosti 1886-1986, Beograd, 1987 (123-126)
 11. M.Mihailović, D.Vitorović, S.Bojović, Hemija u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti s istorijskim osvrtom, Srpska akademija nauka i umetnosti i razvoj nauka i umetnosti u Srba, Knjiga I, Prirodno-matematičke i medicinske nauke, Beograd, 1989 (80-100)
 12. S. Bojović, Sima Lozanić, 100 najznamenitijih Srba, Princip, Beograd, Š-Jupublik, Novi Sad, 1993 (310-315).
 13. S. Bojović, Mihailo Rašković (1827-1872), Život i delo srpskih naučnika, biografije i bibliografije, SANU, Knjiga I, Beograd, 1996 (63-95)
 14. S. Bojović, Sima Lozanić (1847-1935) Život i delo srpskih naučnika, biografije i bibliografije, SANU, Knjiga I, Beograd, 1996 (199-263)
 15. S. Bojović, Milorad Jovičić (1868-1937), Život i delo srpskih naučnika, biografije i bibliografije, SANU, Knjiga II, Beograd, 1997 (371-397)
 16. S. Bojović, Istorija hemije u Srbiji do Drugog svetskog rata, Hemija i hemijska industrija u Srbiji - istorijska gradja, Srpsko hemijsko društvo, Beograd, 1997 (1-72)
 17. S. Bojović, Nastava hemije na univerzitetima posle Drugog svetskog rata, Hemija i hemijska industrija u Srbiji – istorijska gradja, Srpsko hemijsko društvo, Beograd, 1997 (223-274)
 18. S. Bojović, S. Ribnikar, Miloje Stojiljković (1873-1962), Hemija i hemijska industrija u Srbiji – istorijska gradja, Srpsko hemijsko društvo, Beograd, 1997 (74-78)
 19. S. Bojović, Aleksandar Zega (1860-1928), Život i delo srpskih naučnika, biografije i bibliografije, SANU, Knjiga III, Beograd, 1998 (179-188)
 20. S. Bojović, Marko Leko (1853-1932), Život i delo srpskih naučnika, biografije i bibliografije, SANU, Knjiga IV, Beograd, 1998 (33-67)
 21. S. Bojović, Djordje Stefanović (1904-1988) Život i delo srpskih naučnika, biografije i bibliografije, SANU, Knjiga VI, Beograd, 2000 (487-517)
 22. S. Bojović, S. Ribnikar, Miloje Stojiljković, Život i delo srpskih naučnika, biografije i bibliografije, SANU, Knjiga VII, 2002, (199-213)

Izabrani radovi / Selected papers:

 1. S. Bojović, Hemijski kabineti u prošlom veku, Hemijski pregled, 41, 3 (2000) 64-68.
 2. S. Bojović, Naučni radovi iz organske hemije u Srbiji u periodu 1875-1914, Zborniku Naučnog skupa “Prirodne i matematičke nauke u Srba 1850-1918”, u Organizaciji SANU, ogranak u Novom Sadu, 2001, 13-27.
 3. S. Bojović, Borislav Todorović (1846-1925), tvorac prvog srednjoškolskog programa hemije, Hemijski pregled, 2(2002) 60-65.
 4. S. Bojović, D. Šišović, Aleksa Stanojević (1865-1959) – pedagoške ideje, Hemijski pregled, 3 (2003) 58-62.
 5. S. Bojović, Zakon o Univerzitetu iz 1954, Godišnjak za društvenu istoriju, 8, 1-3 (2003) 193-205.
 6. S. Bojović, D. Šišović, Metodika nastave hemije u Srbiji u 19. veku, Pedagogija, 2 (2003) 97-108.
 7. S. Bojović, Branko Anović, Bajic Milan, Vladimir Bruneti, Srpski biografski rečnik, Matica srpska, Novi Sad, 2004.
 8. S. Bojović, Gimnazija posle Drugog svetskog rata, Pedagogija, 4 (2004) 82-99
 9. S. Bojović, Prirodne nauke u Srbiji do 1914, Flogiston, 13 (2005) 9-33.
 10. S. Bojović, Stručni ispit iz hemije iz 1884. godine, Hemijski pregled, 34, 6 (2004) 131-134
 11. S. Bojović, Osnivanje Beogradskog unievrziteta 1905, Bratstvo, 9 (2005) 11-23.
 12. S. Bojović, Sto godina Beogradskog univerziteta – dva rektora hemičara, Hemijski pregled 3 (2005) 50-53.
 13. S. Bojović, D. Šišović, Usmereno obrazovanje i promene u nastavi hemije, Nastava i vaspitanje, 1 (2005) 47-64.
 14. S. Bojović, Sima Lozanić, Marko Leko, Vukić Mićović, Đorđe Stefanović, Mihailo Mihailović, Milutin Stefanović, Dragomir Vitorović, Dragutin Dražić, Srbi koji su obeležili XX vek , Beograd, 2006.
 15. S. Bojović, Aleksandar Veljkov, Všetečki Franja, Srpski biografski rečnik, Matica srpska, Novi Sad, 2006.
 16. S. Bojović, Beogradski unievrzitet i drugi fakulteti i univerziteti u Srbiji, Hemijski pregled, 47, 1 (2006) 5
 17. S. Bojović, 200 godina organske hemije (1806-2006), Hemijski pregled, 47, 2 (2006) 2
 18. S. Bojović, Samoupravno organizovanje Beogradskog univerziteta sedamdesetih godina 20. veka, Pedagogija, 1 (2007) 80-96; Isto, 2 (2007) 274-290.
 19. 7. D. Šišović, S. Bojović On the Use of Concept Maps at Different Stages of Chemistry Teaching, Chemistry Education: Research and Practice in Europe, Vol.1, 1 (2000) pp.137-145.
 20. D. Šišović, S. Bojović, Approaching the Concepts of Acids and Bases by Cooperative Learning, Chemistry Education: Research and Practice in Europe, Vol.1, 2 (2000) pp. 263-275.
 21. D. Šišović, S. Bojović, The elaboration of the salt hydrolysis concept by cooperative learning, Hournal of Science Education (REC), 1 (2001) 19-23.
 22. D. Šišović, S. Bojović, Znanje osnovnih hemijskih pojmova u osnovnoj školi i gimnaziji, Nastava i vaspitanje, 2 (2001) 185-197.
 23. M. Petrović, D. Šišović, S. Bojović, Kako menjati nastavu hemije u medicinskoj školi, Nastava i vaspitanje, 50, 5 (2002) 532 545)
 24. D. Šišović, S. Bojović, J. Pavlović, Individualno i grupno proveravanje znanja hemije na početku prvog razreda gimnazij, Nastava i vaspitnje , 2-3 (2003) 139-157.
 25. Mirjana Marković, Miomir Ranđelović, Dragica Trivić, Snežana Bojović i Gordana Zindović-Vukadinović, Efikasnost različitih metoda nastave i učenja hemije u osnovnoj školi, Nastava i vaspitanje, 4 (2006) 398-413

Mon Oct 10 13:55:53 2016

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet