Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Биохемија"

Студијски програм мастер академских студија "Биохемија" има 60 ЕСПБ и обухвата обавезне (12 ЕСПБ) и изборне (8 ЕСПБ) предмете, студијски истраживачки рад (20 ЕСПБ) и дипломски рад (20 ЕСПБ). Обавезни предмети су Биоинформатика и Молекуларна биотехнологија, а у оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама и/или више курсеве основних биохемијских и хемијских предмета. Студенти се усмеравају ка истраживачком раду посебно кроз индивидуални рад са ментором у оквиру Студијског истраживачког рада и кроз израду дипломског рада.

Настава се изводи кроз индивидуални (менторски) рад са студентима или се ради са малим групама студената. Методе рада су адекватно прилагођене (консултације, семинари, прорада радова из оригиналне научне литературе). Акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. Предвиђена је екстензивна примена рачунара у свим видовима наставе.

Услови за упис

Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање мастер дипломе кoja ће (заједно са дипломом основних студија) бити препозната/призната од стране свих европских институција, и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да наставе докторске студије из биохемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Биохемија кандидат стиче звање "мастер биохемичар".

Студенти ће бити у стању да изведу у оквиру тимског рада (или самостално) све фазе дела истраживања у оквиру истраживачког (научног) пројекта.

Стећи ће искуство у раду са најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким биохемијским лабораторијама.

Студенти ће бити у стању да примене самостално комплексне биохемијске протоколе и биће фамилијарни са биоинформатиком и пременом рачунара у свим фазама истраживачког рада. Биће у стању да усмено и писмено презентирају резултате свога рада на научним скуповима.

Студенти ће да допуне и продубе своје познавање биохемијских и хемијских дисциплина, развиће способности за решавање научних и стручних проблема из области биохемије применом аналитичких и рачунарских метода, продубиће знања и вештине потребне за рад са биолошким материјалом и експерименталним животињама, развиће способности проучавања литературе и критичког приказивања литературних података, стећи ће специфичне експерименталне вештине, искуство у самосталном раду са савременим инструментима, допуниће и продубити своју лабораторијску праксу (заштита на раду, рад са патолошким материјалом), усавршиће вођење лабораторијског дневника, као и своје нумеричке вештине (биохемијска израчунавања), биће у стању да у оквиру тимског рада обраде истраживачки проблем, презентирају га у оквиру дипломског рада и усмено одбране свој рад.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе има право да упише докторске академске студије у обиму од 180 ЕСПБ.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили мастер академске студије биохемије:

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 8. 11. 2013.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Биоинформатика 451B1 4 1+3+0  
Молекуларна биотехнологија 452B1 8 3+0+5  
Изборни предмет 1 E51B1 4  
Изборни предмет 2 E52B1 4  
Студијски истраживачки рад R51B1 10 (0+10)  
Студијски истраживачки рад R52B1 10   (0+10)
Завршни рад Z50B1 20   (0+20)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет