Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
354H2

Назив предмета:
Зелени приступи у аналитичкој хемији

Школска година:

2021/2022.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

мастер академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Настава хемије: 5. година, зимски семестар, изборни (E5AP2), научно-стручни предмет

Хемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E51H2), теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Душанка М. Милојковић Опсеница
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Петар М. Ристивојевић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Циљ курса је проширивање знања, критичке свести и разумевања основних принципа зелене аналитичке хемије, као једне од најсавременијих грана хемије. Курс омогућава студентима да стекну основно знање о савременим достигнућима зелене аналитичке хемије, као што је спречавање стварања отпада након анализе реалних узорака, коришћење растварача и реагенаса безбедних са аспекта животне средине, енергетска ефикасност, рационално коришћење аналитичких реагенаса и хемикалија током анализе, као и минијатуризација аналитичке опреме и података.

Исход:

По завршетку курса студент би требало да буде оспособљен да самостално планира и модификује аналитичке методе у складу са основним принципима зелене хемије уз процену ризика и утицаја на животну средину.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 1. Miguel de la Guardia, Salvador Garrigues: Challenges in Green Analytical Chemistry, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2011.
 2. Mihkel Koel, Mikhkel Kalju︡rand: Green Analytical Chemistry, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2010.

Помоћна литература:

 • Материјал за предавања са теоријским основама.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Основни принципи зелене аналитичке хемије.
 2. Зелени растварачи и реагенси у аналитичкој хемији.
 3. Методе директне анализе.
 4. Екстракција биолошки активних једињења применом природних еутектичких смеша.
 5. Зелене волуметријске методе.
 6. Зелене хроматографске методе.
 7. Зелене спектрофотометријске методе.
 8. Зелене електроаналитичке методе.
 9. Брзи аналитички тестови.
 10. Минијатуризација у аналитичкој хемији.
 11. Обрада резултата и мултиваријантне методе.

Теоријске вежбе:

0 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

20 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Волуметријске методе са аспекта зелене хемије.
 2. Одређивање садржаја кофеина и бензоеве киселине применом спектрофотометрије.
 3. Оптимизација хроматографског система применом зелених мобилних фаза.
 4. Одређивање боја за животне намирнице применом високо-ефикасне танкослојне хроматографије.
 5. Одређивање садржаја аспирина применом високо-ефикасне течне хроматографије.
 6. Идентификација једињења која успоравају старење коже применом биоаутографије.
 7. Eкстракција фенолних једињења из природних материјала применом зелених екстракционих техника.
 8. Екстракција биолошки активних једињења применом природних еутектичких смеша.
 9. Зелени приступ у анализи анјона применом електрохемијских техника.
 10. Софтверска анализа слике у контроли квалитета сложених узорака.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

55 поена

Tue Nov 23 18:32:02 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет