Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија

Студијски програм "Хемија"

Услови за упис
Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање дипломе кoja ће бити препозната/призната од стране свих европских институција, и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење у академској средини или у индустрији, или да наставе пост-докторске студије хемије или сродних дисциплина на неком од европских универзитета, или на неком од домаћих унииверзитета, када тај образовни степен буде дефинисан нашим системом образовања.

Исход студија

По завршетку студија на студијском програму Хемија кандидат стиче звање "доктор наука - хемијске науке".

Студенти ће бити у стању да самостално и компетентно изведу у оквиру тимског рада комплексна истраживања у циљу решавања значајних научних проблема из хемије и сродних дисциплина. Постаће фамилијарни са применом и радом на најсавременијим инструментима који се користе у истраживачким хемијским лабораторијама. Демонстрираће капацитет да примене своја знања у пракси, посебно у решавању проблема и долажењу до нових сазнања. Биће у стању да формулишу хипотезе и дизајнирају експерименте за њихово тестирање. Биће у стању да анализирају материјал и формулишу концепте. Моћи ће да се адаптирају на нове ситуације и да доносе одлуке. Биће у стању да успоставе разне видове научне сарадње и остваре научну комуникацију на српском и енглеском језику.

Приступ даљим студијама

Ималац дипломе може да настави постдокторско усавршавање на домаћим или светским универзитетима и научноистраживачким установама.

Професионални статус

Студенти који су успешно завршили докторске академске студије хемије:

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00495/2013-04 од 25. 10. 2013.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + студијски истраживачки рад.

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Изборни предмет 1 E71H1 8  
Изборни предмет 2 E72H1 8  
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R71H1 14 0+10  
Истраживање, преглед литературе, лабораторијски рад R72H1 24   0+16
Семинарски рад S71H1 6   0+4
  60  
II година 1 2
Изборни предмет 3 E73H1 8  
Изборни предмет 4 E74H1 8  
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R73H1 14 0+10  
Писање и објављивање научних радова 770A1 16   10+0
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R74H1 14   0+12
  60  
III година 1 2
Истраживање, лабораторијски рад, писање радова R75H1 30 0+20  
Докторска дисертација Z70H1 30   0+20
  60  
Изборни предмети
© Универзитет у Београду - Хемијски факултет