Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
423B2

Назив предмета:
Методе у клиничкој хемији

Школска година:

2021/2022.

Услови похађања:

402B2

ЕСПБ:

7

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 4. година, летњи семестар, изборни (E16B2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Марија Ђ. Гавровић Јанкуловић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Милица М. Поповић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Исидора И. Протић Росић, мастер биохемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Зорана Д. Лопандић, мастер биохемичар
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
истраживач-приправник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (2+0+4)

Циљеви:

Поред усвајања фундаменталног знања из области клиничке биохемије студент биохемије треба да развије способност и примени нова знања из области биомедицинских наука у клиничке сврхе (дијагностификованје болести, планиранје и праћенје терапије). Студент се упознаје са основним принципима и правилима рада у клиничкој лабораторији. У циљу разумевања теоријских основа које су нашле примену у клиничкој лабораторији студент савладава и принципе нових аналитичких техника и инструмената који се користе у клиничкој пракси. Поред теоријских основа током експерименталних вежби студент се упознаје са организацијом и радом у клиничкој лабораторији. Током практичног извођења лабораторијских тестова студент је у прилици да анализира и интерпретира резултате до којих је дошао.

Исход:

Познавање правила рада у биохемијској лабораторији у складу са добром лабораторијском праксом.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, семинари.

Ваннаставне активности:

Припрема и писање семинарског рада.

Литература:

Основна литература:

 • Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood: Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th ed, Saunders

Помоћна литература:

 • Марија Гавровић-Јанкуловић: Одабрана поглавља из Патобиохемије, Хемијски факултет, Београд
 • Олгица Недић, Срђан Стојановић: Биохемијски процеси у патолошким променама метаболизма, Хемијски факултет, Београд

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод: квалитет реагенаса; избор аналитичке методе.
 2. Референтна вредност; биолошка варијабилност.
 3. Сакупљање узорака, чување и обрада.
 4. Аналитички поступци и њихова примена у клиничкој пракси: фотометрија, спектрофотометрија, технике емисије и расипања светлости.
 5. Аналитички поступци и њихова примена у клиничкој пракси: електрофореза, хроматографија/масена спектрометрија, анализа нуклеинских киселина.
 6. Анализа аминокиселина и протеина.
 7. Анализа угљених хидрата и гликованих молекула.
 8. Анализа липида и липопротеина.
 9. Анализа ензима.
 10. Анализа минералних материја; анализа микроелемената.
 11. Анализа електролита и гасова; кисело-базна равнотежа.
 12. Анализа витамина; анализа порфирина.

Лабораторијске вежбе:

30 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 • Аналитички поступци у клиничкој пракси
 • Хематолошке анализе - крвна слика и седиментација
 • Одређивање инсулина РИА методом
 • Одређивање кортизола РИА-ЦТ методом
 • Анализа урина: квалитативна и микроскопска анализа седимената
 • Одређивање укупних протеина у урину са Ponceau-S
 • Одређивање радионуклида у урину гама-спектрометријски
 • Одређивање присуства аутоантитела и антитела на паразите ИФ методом
 • Брзи тестови за утврђивање присуства антитела
 • Брзи тестови за утврђивање трудноће и овулаторних дана
 • Спермограм

Семинарски радови:

10 поена

Усмени испит:

50 поена

Tue Dec 14 21:40:27 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет