Број радова које су истраживачи ХФ објавили у међународним часописима

  2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Укупно
M21a   18 22 26 27 29 122
M21 40 52 66 67 81 81 50 68 65 58 628
M22 24 34 37 41 32 45 55 51 47 48 414
M23 37 45 49 49 37 39 42 38 38 31 405
Укупно по години 101 131 152 157 150 183 169 183 177 166 1569

Број радова у свакој категорији је линк на засебну страницу са списком (PDF, 50-90 KB).

[Радови истраживача са ХФ]
Извор: КОБСОН / Web of Science

[HF 1] [HF 2]

Извештаји о научноистраживачком раду на ХФ

Учешће Хемијског факултета у научноистраживачким пројектима и међународна сарадња