Конкурси и избори

10. 3. 2023.
Избор др Тафаџве Касекеа у звање истраживач-сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Тафаџве Касекеа, доктора наука о храни, кандидата за избор у звање истраживач-сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.


1. 3. 2023.
Избор др Александра Стојсављевића у звање виши научни сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Александра Стојсављевића, дипл. биохемичара и мастер хемичара, научног сарадника Иновационог центра Хемијског факултета у Београду, кандидата за ибор у звање виши научни сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.