Конкурси и избори

28. 11. 2022.
Избор др Јован Ђокић у звање научни сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Јоване Ђокић, мастер хемичара, истраживача сарадника Иновационог центра ХФ, кандидата за ибор у звање научни сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.


23. 11. 2022.
Избор Андреја Кукурузара у звање асистента

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је Андреј Кукурузар, мастер хемичар.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.


21. 11. 2022.
Избор др Гордане Крстић у звање доцента

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Органска хемија. Кандидат је др Гордана Крстић, дипл. хемичар, асистент са докторатом ХФ.

Извештај се може погледати у року од 15 дана од дана објављивања.


16. 11. 2022.
Избор др Ференца Пастора у звање виши научни сарадник

Хемијски факултет Универзитета у Београду ставља на увид јавности извештај Комисије за оцену резултата научног и стручног рада др Ференца Пастора, дипл. хемичара за истраживање и развој, кандидата за поновни избор у звање виши научни сарадник.

Извештај се може погледати у року од 30 дана од дана објављивања.