Где раде наши бивши студенти

Данас вам представљамо двоје алумниста са студијског програма Настава хемије. Упознајте Јелену и Милоша!

[Jelena Lazarevic]

Јелена Лазаревић је завршила интегрисане академске студије на Хемијском факултету на Катедри за наставу хемије. Као студент завршне године имала је прилику да ради као стручно-технички сарадник за рад у лабораторији на Катедри за наставу хемије на Хемијском факултету. Након дипломирања се запослила у Петој београдској гимназији, где ради као професор хемије.

[Milos Kozic]

Милош Козић је завршио основне академске студије на Хемијском факултету, студијски програм професор хемије. Тренутно је докторанд на Катедри за наставу хемије, где се фокусира на Контекстуални приступ учењу/настави хемије с посебним освртом на примену овог приступа у индустријској и примењеној хемији. Ради као професор хемије у ОШ "Уједињене нације" у Београду. Обавља дужност председника Наставне секције Српског хемијског друштва и спољни је сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. У сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, активно је учествовао у припреми, реализацији и супервизији часова хемије за основне школе, снимљених за потребе наставе хемије на даљину током пандемије COVID-19. Коаутор је уџбеничког комплета за хемију за 7. разред издавачке куће Клетт, као и аутор збирке задатака "Вежбам за малу матуру" издавачке куће Креативни центар, намењене за завршни испит на крају основног образовања и васпитања.

Више о овом смеру сазнајте на сајту Хемијског факултета:   www.chem.bg.ac.rs/studije/21.html