Где раде наши бивши студенти

Настављамо са разноврсним занимањима наших бивших студената, алумниста, који примером показују која све врата отвара диплома Хемијског факултета. Упознајте Марију и Ивану!

[Marija Stojanovic]

Марија Стојановић је завршила основне и мастер студије на смеру Хемија животне средине, на Катедри за примењену хемију. Тренутно је запослена у Ваздухополовном Заводу "Мома Станојловић" на позицији водећег технолога у сектору за ремонт ваздухополова. Ова позиција подразумева проверу квалитета материјала који се користе у процесу ремонта неметалних делова ваздухоплова. Претходно је радила компанији СуперЛаб, лабораторији која се бави еталонирањем уређаја, на позицији метролога-сервисног инжењера.

[Ivana Stojiljkovic]

Ивана Стојиљковић је запослена на Шумарском факултету Универзитета у Београду на предмету Хемија, а тренутно у звању асистента са докторатом. Бави се истраживањима у области органске хемије, рачунарске хемије и хемије природних производа. Поред тога, бави се и истраживањима у области педагошке психологије и психологије образовања. Ивана Стојиљковић је дипломирала на Катедри за органску хемију, мастер студије је завршила на Катедри за примењену хемију, а докторат је одбранила на Катедри за општу и неорганску хемију на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Ваше старије колеге кажу да су све информације о упису лако пронашли на нашем сајту, погледајте и ви:

www.chem.bg.ac.rs/upis/konkurs.html